قیمت هر گرم نقره در بازار

قیمت نقره 925 عیار امروز در بازار

قیمت نقره امروز در بازار های جهانی به شرح جدول زیر مورد خرید و فروش واقع شد چنانچه قصد دارید قیمت هرگرم نقره خالص با عیار 99.99 را به دست بیاورید از روش زیر استفاده نمایید.

قیمت هر گرم نقره در بازار تهران

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰136190003210001341800013623000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۶:۰۱:۳۲
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰134370003160001323900013442000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
گرم نقره ۹۲۵1871000175700534165400۱۴۰۱/۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی5897000013800005761000059020000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
آبشده بنکداری5904000013900005817000059060000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
آبشده کمتر از کیلو5901000013900005814000059030000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
آبشده فردایی0000۱۴۰۱/۳/۳ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت نقره درج شده در سایت مربوط به نقره 925 عیار میباشد چنانچه تمایل دارید قیمت نقره خالص را محاسبه کنید کافی است قیمت هر انس نقره به دلار را در قیمت دلار ضرب کنید و بر عدد 31.103 تقسیم نمایید تا قیمت نقره خالص در بازار ایران به دست آید.

قیمت نقره ذوب شده خالص

قیمت نقره امروز در بازار تهران

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۲۴ عیار181580004280001789000018164000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
طلای دست دوم134371903166201323902013441750۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
گرم نقره ۹۹۹2000002100200000200000۱۴۰۱/۷/۹ ۰۰:۴۱:۱۲
مثقال طلا5894000013400005812000059010000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۶
مثقال / عیار جهانی5619700011020005524500056400000۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲
مثقال / حواله دلار1835970017599602009440۱۴۰۱/۷/۷ ۰۰:۰۰:۰۰
مثقال / بر مبنای سکه6588791013558206450117065932080۱۴۰۱/۷/۹ ۱۲:۳۱:۳۲

شاخص نرخ قیمت نقره با عیار 999 در بازار تهران

آرشیو قیمت نقره در سال 1400
فروردین
بازگشاییکمترینبیشترینپایانیمیزان تغییردرصد تغییرتاریخ / میلادیتاریخ / شمسی
210,110210,110210,110210,1101004/20/20211400/01/31
210,100202,100210,100210,10080003.96%04/15/20211400/01/26
183,000169,700202,100202,10015000.74%04/14/20211400/01/25
205,500197,9001,998,400203,60076003.88%04/10/20211400/01/21
203,700196,000203,700196,00004/08/20211400/01/19
196,000196,000196,000196,00015000.77%04/02/20211400/01/13
187,500187,500197,500197,500116006.24%04/01/20211400/01/12
185,900185,900185,900185,90077004.14%03/30/20211400/01/10
193,600193,600193,600193,60067003.58%03/27/20211400/01/7
186,900186,900186,900186,90074003.96%03/23/20211400/01/3
186,900186,900194,300194,30003/22/20211400/01/2
اردیبهشت
بازگشاییکمترینبیشترینپایانیمیزان تغییردرصد تغییرتاریخ / میلادیتاریخ / شمسی
194,000194,000194,000194,00071003.66%05/21/20211400/02/31
201,100201,100201,100201,10071003.53%05/19/20211400/02/29
208,200201,100208,200208,20071003.53%05/18/20211400/02/28
201,100194,000201,100201,10071003.66%05/17/20211400/02/27
201,100194,000201,100194,00091004.69%05/12/20211400/02/22
202,000195,900205,600203,100155008.26%05/11/20211400/02/21
194,400187,600194,400187,60005/10/20211400/02/20
180,500180,500187,600187,6003050016.26%05/08/20211400/02/18
226,100218,100226,100218,10005/07/20211400/02/17
218,100210,100218,100218,10080003.81%05/06/20211400/02/16
210,100210,100210,100210,10080003.81%05/05/20211400/02/15
218,100218,100218,100218,10080003.81%05/03/20211400/02/13
210,100210,100210,100210,100500.02%04/28/20211400/02/8
210,150210,150210,150210,150500.02%04/27/20211400/02/7
210,100210,100210,100210,1001004/26/20211400/02/6
210,110210,110210,110210,1101004/25/20211400/02/5
218,100210,100218,100210,10004/22/20211400/02/2
210,100210,100210,100210,1001004/21/20211400/02/1
خرداد
بازگشاییکمترینبیشترینپایانیمیزان تغییردرصد تغییرتاریخ / میلادیتاریخ / شمسی
199,600197,500202,500201,90025001.25%06/21/20211400/03/31
195,400195,400200,100199,40038001.94%06/20/20211400/03/30
203,400195,400203,600195,60084004.29%06/19/20211400/03/29
204,266.23203,600205,400204,00046002.25%06/18/20211400/03/28
216,300208,600216,300208,60006/17/20211400/03/27
216,350208,600216,350208,60077003.69%06/16/20211400/03/26
216,300208,600216,300216,300500.02%06/15/20211400/03/25
216,250216,250216,250216,250500.02%06/14/20211400/03/24
216,300216,300216,300216,300500.02%06/10/20211400/03/20
216,350216,350216,350216,350500.02%06/09/20211400/03/19
216,300216,300216,300216,30077003.69%06/07/20211400/03/17
216,300208,600216,300208,60077503.72%06/03/20211400/03/13
216,350216,350216,350216,350500.02%06/02/20211400/03/12
218,450216,300218,450216,300151507.53%05/31/20211400/03/10
201,200201,150201,200201,15005/29/20211400/03/8
201,100201,100201,100201,1001000.05%05/27/20211400/03/6
201,200201,200201,200201,2001000.05%05/26/20211400/03/5
201,100201,100201,100201,10071003.66%05/22/20211400/03/1
تیر
بازگشاییکمترینبیشترینپایانیمیزان تغییردرصد تغییرتاریخ / میلادیتاریخ / شمسی
201,3007,900203,300202,90017000.84%07/22/20211400/04/31
200,600200,600201,200201,20033001.67%07/21/20211400/04/30
198,800197,500200,500197,9008000.40%07/20/20211400/04/29
198,2002,000201,300198,70021001.06%07/19/20211400/04/28
2,0002,000200,800200,80010000.50%07/18/20211400/04/27
197,3002,000200,700199,8004000.20%07/17/20211400/04/26
202,900200,200203,600200,20026001.30%07/16/20211400/04/25
201,000200,800204,000202,80016000.80%07/15/20211400/04/24
199,300198,800203,000201,20018000.90%07/14/20211400/04/23
204,300199,300205,300199,40047002.36%07/13/20211400/04/22
205,400201,300206,800204,10014000.69%07/12/20211400/04/21
210,200204,600210,200205,50047002.29%07/11/20211400/04/20
211,100209,000211,100210,20010000.48%07/10/20211400/04/19
209,300208,200211,400211,20023001.10%07/09/20211400/04/18
211,800208,400211,900208,90028001.34%07/08/20211400/04/17
212,000204,300213,600211,7002000.09%07/07/20211400/04/16
213,200210,700216,700211,90012000.57%07/06/20211400/04/15
214,900212,600215,600213,10016000.75%07/05/20211400/04/14
217,300214,300217,300214,7007000.33%07/04/20211400/04/13
214,800214,500216,600215,4005000.23%07/03/20211400/04/12
211,100210,800215,500214,90036001.70%07/02/20211400/04/11
214,100210,500215,200211,30027001.28%07/01/20211400/04/10
207,6007,200214,000214,00063003.03%06/30/20211400/04/9
208,100206,300211,200207,7005000.24%06/29/20211400/04/8
207,900205,500209,800208,2004000.19%06/28/20211400/04/7
7,1007,100208,000207,80019000.92%06/27/20211400/04/6
203,400203,300207,200205,90026001.28%06/26/20211400/04/5
202,4007,000205,000203,3008000.40%06/25/20211400/04/4
201,600201,300204,000202,5008000.40%06/24/20211400/04/3
201,900201,100205,000201,7005000.25%06/23/20211400/04/2
201,8007,000203,900202,2003000.15%06/22/20211400/04/1
مرداد
بازگشاییکمترینبیشترینپایانیمیزان تغییردرصد تغییرتاریخ / میلادیتاریخ / شمسی
7,9007,900205,500204,90041002.04%08/22/20211400/05/31
200,9007,900200,900200,80056002.79%08/21/20211400/05/30
205,900205,900206,400206,4004000.19%08/18/20211400/05/27
208,300205,700208,900206,00024001.17%08/17/20211400/05/26
207,3008,100208,500208,40013000.63%08/16/20211400/05/25
8,0008,000207,300207,10044002.17%08/15/20211400/05/24
203,0008,000205,600202,7004000.20%08/14/20211400/05/23
199,1007,900204,200203,10041002.06%08/13/20211400/05/22
203,0008,000203,400199,0001910002387.50%08/12/20211400/05/21
199,3008,000203,7008,0001914002392.50%08/11/20211400/05/20
196,8007,800200,200199,40025001.27%08/10/20211400/05/19
190,1007,800202,400196,90057002.89%08/09/20211400/05/18
202,3008,000203,000202,6004000.20%08/08/20211400/05/17
202,2007,900202,900202,2002000.10%08/07/20211400/05/16
209,0007,900209,300202,40065003.21%08/06/20211400/05/15
210,9008,200211,700208,90021001.01%08/05/20211400/05/14
213,3008,200215,800211,00022001.04%08/04/20211400/05/13
210,400209,200213,400213,20027001.28%08/03/20211400/05/12
210,5008,200212,300210,5002000.10%08/02/20211400/05/11
212,6008,200212,900210,70020000.95%08/01/20211400/05/10
211,3008,300223,000212,70016000.76%07/31/20211400/05/9
211,700210,500212,200211,10052002.53%07/30/20211400/05/8
202,0007,900206,100205,90040001.98%07/28/20211400/05/6
204,600200,000206,200201,90028001.39%07/27/20211400/05/5
202,300202,100207,800204,70025001.24%07/26/20211400/05/4
202,000202,000203,700202,2005000.25%07/25/20211400/05/3
201,3007,900201,900201,7005000.25%07/24/20211400/05/2
202,8007,900203,400201,20017000.84%07/23/20211400/05/1
شهریور
بازگشاییکمترینبیشترینپایانیمیزان تغییردرصد تغییرتاریخ / میلادیتاریخ / شمسی
212,4008,200212,600211,8009000.42%2021/09/011400/06/10
210,7008,200214,700212,7002045002493.9%2021/08/311400/06/9
215,0008,200216,5008,2002066002519.51%2021/08/301400/06/8
8,5008,300219,500214,80047002.19%2021/08/291400/06/7
217,400217,200220,800219,50020000.92%2021/08/281400/06/6
213,0008,300217,900217,50049002.3%2021/08/271400/06/5
215,2008,300215,400212,60028001.32%2021/08/261400/06/4
214,1008,300217,100215,40011000.51%2021/08/251400/06/3
211,8008,300214,600214,30024001.13%2021/08/241400/06/2
205,2008,000212,400211,90070003.42%2021/08/231400/06/1
آرشیو قیمت نقره در سال 1399
 • نرخ فعلی:
 • بالاترین قیمت روز:
 • پایین ترین قیمت روز:
 • بیشترین مقدار نوسان روز:
 • درصد بیشترین نوسان روز:
 • نرخ بازگشایی بازار:
 • زمان ثبت آخرین نرخ:
 • نرخ روز گذشته:
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:

قیمت نقره در سال 1393 بیش از ۲ میلیون تومان برای هر کیلوگرم بوده‌ است که تقریباً یک پنجاه‌ و هشتم قیمت طلا میباشد. در طول یکصد سال اخیر قیمت نقره از یک پانزدهم تا یک صدم طلا متغیر بوده‌ است. نقره نیز همانند دیگر فلزات گران‌بها به دلیل عرضه و تقاضاهای مربوط به سرمایه‌گذاری نوسانات شدید را تجربه کرده‌است.

نرخ قیمت نقره

قیمت نقره در اوایل دهه ۱۹۷۰ کمتر از دو دلار برای هر اونس بود اما در سال ۲۰۰۷ قیمت نقره پس از حدود دو دهه دوباره دورقمی شد و در سال‌های پس از آن با یک رشد سریع تا قیمت ۴۹.۷۶ دلار در سال 1390 افزایش یافت.

شاخص قیمت نقره

شاخص قیمت نقره در روز جاری ۱۹:۵۹:۳۴

خصیصهمقادیر
نرخ فعلی قیمت نقره23.803
بالاترین قیمت روز23.809
پایین ترین قیمت روز23.454
بیشترین مقدار نوسان روز0.05
درصد بیشترین نوسان روز0.15%
نرخ بازگشایی بازار23.767
زمان ثبت آخرین نرخ۱۹:۵۹:۳۴
نرخ روز گذشته نقره 23.758
درصد تغییر نسبت به روز گذشته0.19%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته0.045

مقایسه سرمایه گذاری شما در نقره با دیگر فلزات گرانبها

طلا
11,311,540 ریال
سکه
11,954,674 ریال
دلار
12,131,746 ریال
پوند
11,324,818 ریال

نمودار عملکرد روز جاری قیمت نقره

یک هفته0.37801.6137%1400/05/18
یک ماه1.87407.2984%1400/04/25
شش ماه3.473012.7328%1399/11/28
یک سال2.64409.9974%1399/05/25
سه سال9.163062.5888%1397/05/25

‌میانگین متحرک (MA) نقره

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA)5 روز23.56
میانگین متحرک نمایی (EMA)10 روز23.98
میانگین متحرک نمایی (EMA)20 روز24.39
میانگین متحرک نمایی (EMA)30 روز24.79
میانگین متحرک نمایی (EMA)50 روز25.11
میانگین متحرک نمایی (EMA)100 روز25.90
میانگین متحرک نمایی (EMA)200 روز26.13

‌میانگین متحرک (MA) نقره

اندیکاتوربازه زمانیمقدار
میانگین متحرک ساده (SMA)5 روز23.51
میانگین متحرک ساده (SMA)10 روز24.02
میانگین متحرک ساده (SMA)20 روز24.65
میانگین متحرک ساده (SMA)30 روز24.99
میانگین متحرک ساده (SMA)50 روز25.42
میانگین متحرک ساده (SMA)100 روز26.46
میانگین متحرک ساده (SMA)200 روز26.26

‌حمایت و مقاومت قیمت نقره

سطوحکلاسیک (Classic)فیبوناچی (Fibonacci)کاماریلا (Camarilla)وودی (Woodie)دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3)23.2123.3323.3523.23
حمایت 2 (S2)23.3323.4623.3823.34
حمایت 1 (S1)23.5623.5523.4123.5823.62
نقطه پیوت (PP)23.6823.6823.6823.6923.71
مقاومت 1 (R1)23.9223.8224.1823.9423.98
مقاومت 2 (R2)24.0423.9024.2124.05
مقاومت 3 (R3)24.2724.0424.2424.29

تاریخچه و نمودار تحولات شاخص قیمت نقره در روز جاری

تاریخبازگشاییکمترینبیشترینپایانیدرصد تغییرمیزان تغییر
1400/05/2323.694023.687023.758023.75800.25%0.059
1400/05/2223.219023.181023.829023.69902.06%0.479
1400/05/2123.529023.046023.574023.221.36%0.315
1400/05/2023.341023.2323.584023.53500.75%0.176
1400/05/1923.4323.257023.669023.35900.28%0.066
1400/05/1823.042022.9424.044023.42503.86%0.905
1400/05/1624.3424.297024.343024.330.12%0.03
1400/05/1525.158024.225025.198024.363.23%0.788
1400/05/1425.408025.089025.504025.14801.05%0.263
1400/05/1325.569025.3325.981025.41100.63%0.159
1400/05/1225.432025.258025.584025.570.47%0.12
1400/05/1125.483025.315025.621025.450.16%0.04
1400/05/925.466025.464025.497025.490.18%0.046
1400/05/825.561025.359025.631025.44400.55%0.14
1400/05/724.957024.943025.795025.58402.55%0.636
1400/05/624.734024.671024.956024.94800.83%0.205
1400/05/525.198024.502025.265024.74301.84%0.456
1400/05/425.172025.139025.432025.19900.07%0.018
1400/05/225.206025.179025.219025.18100.06%0.015
1400/05/125.399025.021025.474025.19600.81%0.204
1400/04/3125.297025.0225.455025.400.42%0.105
1400/04/3024.925024.7725.3025.29501.43%0.356
1400/04/2925.048024.826025.271024.93900.35%0.088
1400/04/2825.6624.997025.6625.02702.57%0.642
1400/04/2625.641025.639025.681025.66902.57%0.642

شاخص قیمت نقره در روز جاری

قیمتزمانمقدار تغییردرصد تغییرمقدار تغییر نسبت به نرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبت نرخ روز گذشته
23.80319:59:340.0060.03%0.0450.19%
23.80919:56:060.0050.02%0.0510.21%
23.80419:53:400.0060.03%0.0460.19%
23.79819:51:390.0030.01%0.040.17%
23.79519:50:200.0010.0370.16%
23.79419:48:130.0090.04%0.0360.15%
23.78519:46:270.0140.06%0.0270.11%
23.77119:45:130.0030.01%0.0130.05%
23.76819:43:090.0040.02%0.010.04%
23.76419:40:220.0060.03%
23.76419:40:190.0160.07%0.0060.03%
23.7819:38:080.0020.01%0.0220.09%
23.78219:35:210.0240.10%
23.78219:35:180.0150.06%0.0240.10%
23.79719:32:470.0120.05%0.0390.16%
23.78519:31:280.0090.04%0.0270.11%
23.79419:29:220.0050.02%0.0360.15%
23.78919:27:380.0080.03%0.0310.13%
23.79719:26:160.0010.0390.16%
23.79619:24:480.0070.03%0.0380.16%
23.78919:22:500.0090.04%0.0310.13%
23.7819:18:100.010.04%0.0220.09%
23.7919:15:440.0070.03%0.0320.13%
23.79719:12:500.0160.07%0.0390.16%
23.78119:11:270.0110.05%0.0230.10%

قیمت نقره با کدام عیار محاسبه میشود؟

نقره در طبیعت هم به صورت خالص و هم به صورت آلیاژ طبیعی همراه با طلا و دیگر فلزات و هم در برخی سنگ‌های معدنی یافت می‌شود. بیشترین تولید نقره جهان به عنوان جانبی از استخراج مس، نیکل، سرب و روی به دست می‌آید.

نقره یکی از فلزات گران‌بها به‌شمار می‌رود و بیشتر کاربردهای آن نیز ناشی از قابلیت‌های آن به عنوان یک فلز گران‌بها و همچنین قابلیت رسانایی بالای آن است. در سال‌های اخیر بیشترین مصرف نقره به ترتیب در بخش صنعت (به ویژه صنایع الکترونیک)، ساخت جواهرات و لوازم تزئینی، تولید سکه و مدال، عکاسی و ساخت ظروف و لوازم غذاخوری بوده‌است.

قیمت انس نقره

از سال 1391 قیمت نقره دوباره کاهش یافت و میانگین قیمت آن در سال 1392 به ۲۳.۷۹ دلار رسیده و در سال 1394  بیش از ۲۱ دلار برای هر اونس معامله می‌شد. نقره یک عنصر شیمیایی با علامت Ag است. نقره فلزی نرم، سفیدرنگ، براق و جذاب است که در بین تمام عناصر، بالاترین میزان رسانایی الکتریکی و در بین تمام فلزات بیشترین میزان رسانایی گرمایی را دارد.

نقره یکی از فلزات گران‌بها به‌شمار می‌رود و بیشتر کاربردهای آن نیز ناشی از قابلیت‌های آن به عنوان یک فلز گران‌بها و همچنین قابلیت رسانایی بالای آن است. در سال‌های اخیر بیشترین مصرف نقره به ترتیب در بخش صنعت (به ویژه صنایع الکترونیک)، ساخت جواهرات و لوازم تزئینی، تولید سکه و مدال، عکاسی و ساخت ظروف و لوازم غذاخوری بوده‌است.

قیمت هر گرم نقره
قیمت نقره با عیار 925

تاریخچه و تولید نقره در جهان

تولید جهانی نقره در سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۲ هزار تن بوده که بیشتر از ۵ برابر تولید طلاست. مکزیک با ۴۵۰۰ تن بزرگترین تولیدکننده نقره جهان است و پرو و چین با اختلاف کمی پس از آن قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۱۰ استرالیا، شیلی، بولیوی، آمریکا، لهستان، روسیه و آرژانتین به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم تولید نقره قرار دارند.

کاربرد و مصرف نقره

بیشتر کاربردهای نقره به قابلیت‌های آن به عنوان یک فلز گران‌بها و همچنین توانایی رسانایی الکتریکی و گرمایی فوق‌العادهٔ آن مربوط می‌شود. بیشترین کاربرد نقره در صنعت به ویژه صنایع الکترونیک است. مصرف نقره در صنعت رو به افزایش است و در سال ۲۰۱۰ با ۲۰٬۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۸۷ میلیون اونس تروآ رسیده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۱ هم افزایش داشته و رکورد ۴۹۱ میلیون اونس سال ۲۰۰۸ را بشکند.

مصرف نقره در ساخت جواهرات در ده سال اخیر بین ۱۵۸ تا ۱۷۴ میلیون اونس (۲۰۰۱) متغیر بوده‌ است. نقره مرسوم در جواهرسازی نقره استرلینگ نام دارد و آلیاژی از ۹۲.۵ درصد نقره و ۷.۵ درصد مس است. مصرف این فلز برای ضرب سکه و مدال هم رو به افزایش است و به ۱۰۱ میلیون اونس در سال ۲۰۱۰ رسیده‌است. در بازار سرمایه‌ گذاری هم با توجه به روند رو به رشد قیمت این فلز میزان نقره خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران ۱۷۸ میلیون اونس بیشتر از نقره‌های فروخته شده آن‌ها بوده‌ است و تولید کنندگان نقره برای پاسخ به این تقاضا حدود ۶۱ میلیون اونس از تولیدات انبار شده سال‌های گذشته خود را هم به فروش رسانده‌اند.

مصرف نقره در عکاسی در گذشته یکی از کاربردهای عمده این فلز را تشکیل می‌داد اما با ورود سیستم دیجیتال عکاسی در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته‌ است. در سال ۱۹۹۸ حدود ۳۱ درصد عرضه نقره جهان در صنعت عکاسی مصرف شد اما این رقم در سال ۲۰۰۷ به ۱۴٫۵ درصد و در سال ۲۰۱۰ به حدود ۷ درصد معادل ۷۳ میلیون اونس کاهش یافته‌ است. استفاده از نقره در عکاسی به صورت نیترات نقره و هالیدهای نقره است. دیگر کاهش چشمگیر مصرف نقره هم در بخش ظروف و لوازم غذا خوری بوده که در طول نه سال اخیر به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و از ۱۰۶ میلیون اونس در سال ۲۰۰۱ به ۵۰ میلیون اونس (کمتر از ۵ درصد) رسیده‌است، این کاهش هم بیشتر به کاهش تقاضا در هندوستان مربوط می‌شود.

نقره همچنین به عنوان کاتالیزور فرایندهای شیمیایی نیز استفاده شده و در ساخت برخی ابزارهای جراحی نیز کاربرد دارد. ملغمه‌هایی (آمالگام) که در دندان‌پزشکی برای پر کردن دندان از آن‌ها استفاده می‌شود هم معمولاً ترکیبی از نقره و فلزهای دیگری همچون قلع و طلا با جیوه هستند. نقره در ساخت برخی سازهای بادی باکیفیت به ویژه فلوت‌ها، تولید آلیاژهای لحیم‌کاری و همچنین در راکتورهای هسته‌ای نیز کاربرد دارد. آینه‌های معمولی با پوشاندن شیشه با لایه‌ ای از آلومینیوم یا جیوه تولید می‌شوند اما آینه‌هایی که قدرت انعکاس بالایی دارند معمولاً با لایه‌ای از نقره در پشت آن‌ها ساخته می‌شوند.

در سال ۲۰۱۰ مصرف نقره در بخش صنعت ۴۸۷ میلیون اونس، در جواهرسازی ۱۶۷ میلیون اونس، در سکه و مدال ۱۰۱ میلیون اونس، در عکاسی ۷۳ میلیون اونس، و در ظروف و لوازم غذاخوری ۵۰ میلیون اونس بوده‌ است. در این سال مکزیک با ۱۲۸٫۶ میلیون اونس تولید پرو را پشت سر گذاشته و بزرگترین تولیدکننده نقره جهان شد. پرو با ۱۱۶٫۱ و چین با ۹۹٫۲ میلیون تن در رتبه‌های بعدی و استرالیا با ۵۹٫۹ میلیون تن در رتبه چهارم قرار گرفتند. شیلی، بولیوی، آمریکا، لهستان، روسیه و آرژانتین هم در رتبه‌های پنجم تا دهم تولید قرار دارند و ایران با ۳٫۴ میلیون اونس تولید در رتبه نوزدهم دنیا قرار دارد.

اجرت ساخت نقره
اجرت ساخت نقره

اجرت ساخت نقره چقدر است

اجرت ساخت برای هر گرم زیورآلاتی که در آنها نقره به کار رفته بین 3000 تا 40 هزار تومان در نوسان است. همچنین اجرت ساخت هر گرم ظروف نقره‌ کار 1000 تا 100 هزار تومان متغیر است. در کشور ما صنعت نقره در زمره صنایع دستی و هنری محسوب می‌شود که بخشی از نقره کاری ها مربوط به ظروف، آیینه و شمعدان و بخشی نیز برای زیورآلات است.

در رابطه با کارهای هنری که روی آن نقره به کار رفته، نمی‌توان قیمت مشخصی تعیین کرد و کسی که اثر هنری را به وجود آورده قیمت‌گذاری می‌کند.

نقره، قیمت جهانی دارد یعنی از معادن دیگر کشورها استخراج میشود و به کشور وارد میشود بنابراین قیمت آن نیز درنوسان است، نقره براساس قیمت جهانی تعیین می‌شود و عیار استاندارد برای ساخت زیورآلات نقره 84 درصد است که اداره استاندارد آن را تعیین می‌کند.

برای زیورآلات نقره ای که در خارج از کشور ساخته می‌شود 92.5 درصد است. در حال حاضر هر مثقال نقره و هرگرم نقره در بازار مبادله و خرید و فروش میشود. در حال حاضر هر اونس نقره بر اساس قیمت جهانی نیز در سایت طلاکار درج گردیده است.

آرشیو قیمت نقره

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
17.122 17.082 17.308 17.2380 2019/12/20 1398/09/29
17.073 16.953 17.177 17.1280 2019/12/19 1398/09/28
17.043 16.938 17.122 17.0670 2019/12/18 1398/09/27
17.102 17.023 17.168 17.0470 2019/12/17 1398/09/26
16.997 16.957 17.142 17.0980 2019/12/16 1398/09/25
16.992 16.988 17.003 17 2019/12/14 1398/09/23
17.015 16.898 17.087 17.0030 2019/12/13 1398/09/22
16.927 16.832 17.183 17.0170 2019/12/12 1398/09/21
16.718 16.652 17.023 16.9330 2019/12/11 1398/09/20
16.637 16.628 16.767 16.7230 2019/12/10 1398/09/19
16.602 16.567 16.727 16.6420 2019/12/09 1398/09/18
16.613 16.602 16.633 16.6220 2019/12/07 1398/09/16
17.023 16.578 17.052 16.6020 2019/12/06 1398/09/15
16.913 16.872 17.073 17.0170 2019/12/05 1398/09/14
17.253 16.867 17.378 16.9180 2019/12/04 1398/09/13
16.977 16.942 17.282 17.2470 2019/12/03 1398/09/12
17.098 16.898 17.102 16.9830 2019/12/02 1398/09/11
17.02 16.933 17.128 17.1020 2019/11/29 1398/09/08
17.058 17.003 17.102 17.03 2019/11/28 1398/09/07
17.203 17.027 17.22 17.0620 2019/11/27 1398/09/06
17.012 16.922 17.223 17.1980 2019/11/26 1398/09/05
17.155 16.968 17.155 17.0080 2019/11/25 1398/09/04
17.147 17.147 17.147 17.1470 2019/11/24 1398/09/03
16.988 16.955 16.988 16.9620 2019/11/23 1398/09/02
17.082 16.968 17.207 16.9770 2019/11/22 1398/09/01
4.5/5 - (29 امتیاز)

6 دیدگاه دربارهٔ «قیمت نقره 925 عیار امروز در بازار»

 1. قیمت ده گرم نقره ۹۲۵ دست دوم و سه گرم و چهل طلای هیجده نو چند میشه فروش

 2. سلام خسته نباشید.چطوروقتی نقره925 رامیخوایم بفروشیم گرمی 18هزارتومان میخرندامامیخوایی بخری گرمی 60هزارتومان بهت میدن این انصافه واقعا؟

  1. در زمان فروش به شما سازنده نقره مزد دست زحماتی که بابت طراحی اون کار انجام داده را از شما دریافت میکند ولی در زمان فروش دیگر قیمت خام نقره را از شما میخرند

   1. ببخشید نقره خام را از کجا میشه خرید به عنوان سرمایه گذاری؟

 3. mohammadalirangbar

  سلام وخسته نباشید واقعا باید از زحمات و ایده قشنگتان کمال تشکر داشت سپاسگزارم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link