نرخ

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/10 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ بیست خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 برابر با 2021/06/10 در بازار با نرخ 239,980 دویست و سی و نه هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 239,980 ریال امروز بیست خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/10 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/09 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ نوزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:12 برابر با 2021/06/09 در بازار با نرخ 235,530 دویست و سی و پنج هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 235,530 ریال امروز نوزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:12 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/09 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/08 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ هجده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:55 برابر با 2021/06/08 در بازار با نرخ 235,500 دویست و سی و پنج هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 235,500 ریال امروز هجده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:55 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/08 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/07 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ هفده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:34 برابر با 2021/06/07 در بازار با نرخ 234,330 دویست و سی و چهار هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 234,330 ریال امروز هفده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:34 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/07 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/06 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ شانزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:43:33 برابر با 2021/06/06 در بازار با نرخ 234,506 دویست و سی و چهار هزار و پانصد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 234,506 ریال امروز شانزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:43:33 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/06 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/05 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ پانزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:15 برابر با 2021/06/05 در بازار با نرخ 234,330 دویست و سی و چهار هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 234,330 ریال امروز پانزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:15 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/05 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/04 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۳/۱۴ چهارده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:09 برابر با 2021/06/04 در بازار با نرخ 234,403 دویست و سی و چهار هزار و چهار صد و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 234,403 ریال امروز چهارده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:09 قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/04 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/03 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ سیزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:21 برابر با 2021/06/03 در بازار با نرخ 234,330 دویست و سی و چهار هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 234,330 ریال امروز سیزده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:21 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/03 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/02 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:30 برابر با 2021/06/02 در بازار با نرخ 234,350 دویست و سی و چهار هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 234,350 ریال امروز دوازده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:30 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/02 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/01 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:58 برابر با 2021/06/01 در بازار با نرخ 235,320 دویست و سی و پنج هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 235,320 ریال امروز یازده خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:58 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/01 سه شنبه ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link