نرخ

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:19 برابر با 2022/03/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,381,000 دوازده میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز شش فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ ادامه »

قیمت دلار 262,300 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:18 برابر با 2022/03/26 در بازار دلار با نرخ 262,300 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 262,300 ریال امروز در پاساژ افشار شش فروردین هزار و …

قیمت دلار 262,300 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ ادامه »

قیمت سکه 124,080,067 جمعه ۱۴۰۱/۱/۵

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:35 برابر با 2022/03/25 در بازار سکه با نرخ 124,080,067 صد و بیست و چهار میلیون و هشتاد هزار وشصت و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز پنج فروردین هزار و …

قیمت سکه 124,080,067 جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:40س برابر با 2022/03/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,291,000 دوازده میلیون و دویست و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز پنج فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵ ادامه »

قیمت دلار 262,532 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:56 برابر با 2022/03/25 در بازار دلار با نرخ 262,532 دویست و شصت و دو  هزار و پانصد و سی و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 262,532 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 262,532 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۵ ادامه »

قیمت سکه 124,080,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۴

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:53 برابر با 2022/03/24 در بازار سکه با نرخ 124,080,000 صد و بیست و چهار میلیون و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهار فروردین هزار و چهارصد و یک …

قیمت سکه 124,080,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۴ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:25 برابر با 2022/03/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,291,730 دوازده میلیون و دویست و نود و یک هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز چهار فروردین …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۴ ادامه »

قیمت دلار 262,300 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۴

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:18 برابر با 2022/03/24 در بازار دلار با نرخ 262,300 دویست و شصت و دو  هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 262,300 ریال امروز در پاساژ افشار چهار فروردین هزار و …

قیمت دلار 262,300 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۴ ادامه »

قیمت سکه 124,080,865 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳ سه فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:41 برابر با 2022/03/23 در بازار سکه با نرخ 124,080,865 صد و بیست و چهار میلیون و هشتاد هزار و هشت صد و شصت و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز …

قیمت سکه 124,080,865 چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱/۳ سه فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:38 برابر با 2022/03/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,291,000 دوازده میلیون و دویست و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز سه فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳ ادامه »