نرخ

قیمت سکه 149,080,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۹

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:44 برابر با 2022/10/01 در بازار سکه با نرخ 149,080,000 صد و چهل و نه میلیون و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 149,080,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ ادامه »

قیمت طلا 13,524,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:45 برابر با 2022/10/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,524,000 سیزده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ قیمت خرید طلا امروز نه مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا 13,524,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ ادامه »

قیمت دلار 318,953 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2022/10/01 در بازار دلار با نرخ 318,953 سیصد و هجده هزار و نه صد و پنجاه و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ قیمت واقعی دلار 318,953 ریال امروز در پاساژ افشار نه مهر …

قیمت دلار 318,953 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ ادامه »

قیمت سکه 146,050,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۸

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:42 برابر با 2022/09/30 در بازار سکه با نرخ 146,050,000 صد و چهل و شش میلیون و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 146,050,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ ادامه »

قیمت طلا 13,298,730 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:13 برابر با 2022/09/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,298,730 سیزده میلیون و دویست و نود و هشت هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ قیمت خرید طلا امروز هشت …

قیمت طلا 13,298,730 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸ ادامه »

قیمت دلار 318,480 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:32:08 برابر با 2022/09/30 در بازار دلار با نرخ 318,480 سیصد و هجده هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ قیمت واقعی دلار 318,480 ریال امروز در پاساژ افشار هشت مهر هزار و …

قیمت دلار 318,480 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸ ادامه »

قیمت سکه 146,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:43 برابر با 2022/09/29 در بازار سکه با نرخ 146,880,000 صد و چهل و شش میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفت مهر هزار و چهارصد …

قیمت سکه 146,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ ادامه »

قیمت طلا 13,194,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:42 برابر با 2022/09/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,194,000 سیزده میلیون و صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ قیمت خرید طلا امروز هفت مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا 13,194,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷ ادامه »

قیمت دلار 318,310 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2022/09/29 در بازار دلار با نرخ 318,310 سیصد و هجده هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ قیمت واقعی دلار 318,310 ریال امروز در پاساژ افشار هفت مهر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 318,310 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷ ادامه »

قیمت سکه 143,360,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:50 برابر با 2022/09/28 در بازار سکه با نرخ 143,360,000 صد و چهل و سه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شش مهر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 143,360,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link