نرخ

قیمت سکه 305,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:25 برابر با 2023/06/02 در بازار سکه با نرخ 305,880,000 سیصد و پنج میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو …

قیمت سکه 305,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ ادامه »

قیمت طلا 25,040,445 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:11 برابر با 2023/06/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,040,445 بیست و پنج میلیون و چهل هزار و چهار صد و چهل و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا 25,040,445 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲ ادامه »

قیمت دلار 510,890 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:14 برابر با 2023/06/02 در بازار دلار با نرخ 510,890 پانصد و ده هزار و هشت صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۲ قیمت واقعی دلار 510,890 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده خرداد هزار و …

قیمت دلار 510,890 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۲ ادامه »

قیمت سکه 302,970,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:02 برابر با 2023/06/01 در بازار سکه با نرخ 302,970,000 سیصد و دو  میلیون و نه صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یازده خرداد هزار و چهارصد و دو …

قیمت سکه 302,970,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ ادامه »

قیمت طلا 24,950,405 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:15 برابر با 2023/06/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,950,405 بیست و چهار میلیون و نه صد و پنجاه هزار و چهار صد و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ قیمت خرید طلا …

قیمت طلا 24,950,405 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ ادامه »

قیمت دلار 508,340 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:02 برابر با 2023/06/01 در بازار دلار با نرخ 508,340 پانصد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۱ قیمت واقعی دلار 508,340 ریال امروز در پاساژ افشار یازده خرداد هزار و چهارصد …

قیمت دلار 508,340 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ ادامه »

قیمت سکه 306,970,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ ده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:05 برابر با 2023/05/31 در بازار سکه با نرخ 306,970,000 سیصد و شش میلیون و نه صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز ده خرداد هزار و چهارصد و دو …

قیمت سکه 306,970,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ ادامه »

قیمت طلا 24,957,073 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ ده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:07 برابر با 2023/05/31 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,957,073 بیست و چهار میلیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار وهفتاد و سه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ قیمت خرید طلا …

قیمت طلا 24,957,073 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ادامه »

قیمت دلار 512,520 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ ده خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:21 برابر با 2023/05/31 در بازار دلار با نرخ 512,520 پانصد و دوازده هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰ قیمت واقعی دلار 512,520 ریال امروز در پاساژ افشار ده خرداد هزار و چهارصد …

قیمت دلار 512,520 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ادامه »

قیمت سکه 310,870,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ نه خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:07 برابر با 2023/05/30 در بازار سکه با نرخ 310,870,000 سیصد و ده میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه خرداد هزار و چهارصد …

قیمت سکه 310,870,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۹ ادامه »