Tag Archives: قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:35 برابر با 2021/01/05 در بازار با نرخ 258,550 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 258,550 ریال امروز شانزده دی هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:36 برابر با 2021/01/04 در بازار با نرخ 256,680 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 256,680 ریال امروز پانزده دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/03 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:03 برابر با 2021/01/03 در بازار با نرخ 255,660 دویست و پنجاه و پنج هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 255,660 ریال امروز چهارده دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/02 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:59 برابر با 2021/01/02 در بازار با نرخ 256,740 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 256,740 ریال امروز سیزده دی هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/01 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:44:30 برابر با 2021/01/01 در بازار با نرخ 257,010 دویست و پنجاه و هفت هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 257,010 ریال امروز دوازده دی هزار و سیصد و نود و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/31 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:18 برابر با 2020/12/31 در بازار با نرخ 257,145 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و چهل و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 257,145 ریال امروز یازده دی هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/30 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:05 برابر با 2020/12/30 در بازار با نرخ 257,040 دویست و پنجاه و هفت هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 257,040 ریال امروز ده دی هزار و سیصد و نود و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/29 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:43:00 برابر با 2020/12/29 در بازار با نرخ 257,350 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 257,350 ریال امروز نه دی هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/28 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:37 برابر با 2020/12/28 در بازار با نرخ 257,410 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 257,410 ریال امروز هشت دی هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/27 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:12 برابر با 2020/12/27 در بازار با نرخ 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 256,950 ریال امروز هفت دی هزار و […]

سایت طلاکار تقدیم میکند
پیش بینی قیمت سکه و طلا درسال 99
آخرین تحلیل کارشناسی شده بازار به همراه پیش بینی قیمت سکه و طلای ایران
مشاهده پیش بینی
بیخیال
close-link
close-image