طلا

قیمت طلا سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲ دو شهریور هزار و چهارصد ساعت 11:10:53 برابر با 2021/08/24 در بازار با نرخ 11,751,000 یازده میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز دو شهریور هزار و چهارصد ساعت 11:10:53  11,751,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,668,000 …

قیمت طلا سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲ ادامه »

قیمت طلا دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱ یک شهریور هزار و چهارصد ساعت 11:11:47 برابر با 2021/08/23 در بازار با نرخ 11,550,000 یازده میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز یک شهریور هزار و چهارصد ساعت 11:11:47  11,550,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,400,000 پانزده میلیون و چهار …

قیمت طلا دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱ ادامه »

قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ سی و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:56 برابر با 2021/08/22 در بازار با نرخ 11,555,000 یازده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز سی و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:56  11,555,000  ریال قیمت طلای …

قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ ادامه »

قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۰

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۰ سی مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:01 برابر با 2021/08/21 در بازار با نرخ 11,564,000 یازده میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز سی مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:01  11,564,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 15,419,000 پانزده میلیون …

قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۰ ادامه »

قیمت طلا جمعه ۱۴۰۰/۵/۲۹

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۲۹ بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43 برابر با 2021/08/20 در بازار با نرخ 11,449,000 یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز بیست و نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43  11,449,000  ریال قیمت …

قیمت طلا جمعه ۱۴۰۰/۵/۲۹ ادامه »

قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸ بیست و هشت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:30 برابر با 2021/08/19 در بازار با نرخ 11,449,965 یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار و نه صد و شصت و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز بیست و هشت مرداد هزار …

قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۸ ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۷

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۷ بیست و هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:15 برابر با 2021/08/18 در بازار با نرخ 11,449,000 یازده میلیون و چهار صد و چهل و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز بیست و هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:15  11,449,000  ریال قیمت …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۷ ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۶ بیست و شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:21 برابر با 2021/08/17 در بازار با نرخ 11,495,000 یازده میلیون و چهار صد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز بیست و شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:21  11,495,000  …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۶ ادامه »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۵ بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:33 برابر با 2021/08/16 در بازار با نرخ 11,391,000 یازده میلیون و سیصد و نود و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز بیست و پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:33  11,391,000  ریال قیمت طلای …

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۵ ادامه »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴ بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:13:26 برابر با 2021/08/15 در بازار با نرخ 11,241,000 یازده میلیون و دویست و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز بیست و چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:13:26  11,241,000  ریال قیمت طلای …

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۴ ادامه »