طلا

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۷

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۲۷ بیست و هفت آذر هزار و چهارصد ساعت 12:01:08 برابر با 2021/12/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,037,000 سیزده میلیون و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و هفت آذر هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۶

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و چهارصد ساعت 12:00:13 برابر با 2021/12/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,991,446 دوازده میلیون و نه صد و نود و یک هزار و چهار صد و چهل و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۶ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 12:00:44 برابر با 2021/12/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,993,000 دوازده میلیون و نه صد و نود و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و پنج آذر هزار …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 19:52:11 برابر با 2021/12/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,919,000 دوازده میلیون و نه صد و نونزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار آذر هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۸

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:13 برابر با 2021/12/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,095,307 سیزده میلیون و نود و پنج هزار و سیصد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز هجده آذر هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۷

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ هفده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:44 برابر با 2021/12/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,185,000 سیزده میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز هفده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:44 13,185,000  …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ ادامه »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:17 برابر با 2021/12/07 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,194,496 سیزده میلیون و صد و نود و چهار هزار و چهار صد و نود و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:16 برابر با 2021/12/06 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,044,241 سیزده میلیون و چهل و چهار هزار و دویست و چهل و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز پانزده آذر هزار و …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:23 برابر با 2021/12/05 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,005,606 سیزده میلیون و پنج هزار و ششصد و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز چهارده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:23 13,005,606  …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۳

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:17 برابر با 2021/12/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,589,000 دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:17 12,589,000  …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ ادامه »