طلا

قیمت طلا 12,841,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ نوزده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/09/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,841,000 دوازده میلیون و هشت صد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۹ قیمت خرید طلا امروز نوزده شهریور هزار و […]

قیمت طلا 12,841,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,827,937 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۶/۱۸ هجده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:53 برابر با 2022/09/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,827,937 دوازده میلیون و هشت صد و بیست و هفت هزار و نه صد و سی و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۶/۱۸ قیمت

قیمت طلا 12,827,937 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,822,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۷ هفده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/09/08 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,822,000 دوازده میلیون و هشت صد و بیست و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۷ قیمت خرید طلا امروز هفده شهریور هزار و

قیمت طلا 12,822,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,718,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۶ شانزده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:50 برابر با 2022/09/07 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,718,000 دوازده میلیون و هفتصد و هجده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۶ قیمت خرید طلا امروز شانزده شهریور هزار و چهارصد و یک

قیمت طلا 12,718,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,776,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ پانزده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 18:08:33 برابر با 2022/09/06 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,776,000 دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ قیمت خرید طلا امروز پانزده شهریور هزار

قیمت طلا 12,776,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,845,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۳

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ سیزده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:43 برابر با 2022/09/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,845,000 دوازده میلیون و هشت صد و چهل و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ قیمت خرید طلا امروز سیزده شهریور هزار و

قیمت طلا 12,845,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,725,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ دوازده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:02 برابر با 2022/09/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,725,000 دوازده میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده شهریور هزار و چهارصد

قیمت طلا 12,725,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,564,915 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۶/۱۱ یازده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:02 برابر با 2022/09/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,564,915 دوازده میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و نه صد و پانزده ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۶/۱۱ قیمت خرید طلا امروز

قیمت طلا 12,564,915 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,601,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۰ ده شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/09/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,601,000 دوازده میلیون و ششصد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده شهریور هزار و چهارصد و یک

قیمت طلا 12,601,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 12,776,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۹ نه شهریور هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/08/31 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,776,000 دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۶/۹ قیمت خرید طلا امروز نه شهریور هزار و چهارصد

قیمت طلا 12,776,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ بیشتر بخوانید »