طلا

قیمت طلا 29,001,495 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ یازده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2024/03/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 29,001,495 بیست و نه میلیون و یک هزار و چهار صد و نود و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ قیمت خرید طلا امروز […]

قیمت طلا 29,001,495 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 29,050,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ده اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:02 برابر با 2024/02/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 29,050,000 بیست و نه میلیون و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده اسفند هزار و چهارصد و دو

قیمت طلا 29,050,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ نه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:04 برابر با 2024/02/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 29,110,000 بیست و نه میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ قیمت خرید طلا امروز نه اسفند هزار و چهارصد

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت طلا 28,988,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ هشت اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:08 برابر با 2024/02/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,988,000 بیست و هشت میلیون و نه صد و هشتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ قیمت خرید طلا امروز

قیمت طلا 28,988,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت طلا 28,805,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۷

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ هفت اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:18 برابر با 2024/02/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,805,000 بیست و هشت میلیون و هشت صد و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ قیمت خرید طلا امروز هفت اسفند هزار و

قیمت طلا 28,805,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت طلا 28,641,331 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۶

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ شش اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:12 برابر با 2024/02/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,641,331 بیست و هشت میلیون و ششصد و چهل و یک هزار و سیصد و سی و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ قیمت

قیمت طلا 28,641,331 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 29,110,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت طلا 28,330,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:27 برابر با 2024/02/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,330,000 بیست و هشت میلیون و سیصد و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت خرید طلا امروز پنج اسفند هزار و چهارصد

قیمت طلا 28,330,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,413,887 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:23 برابر با 2024/02/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,413,887 بیست و هشت میلیون و چهار صد و سیزده هزار و هشت صد و هشتاد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ قیمت

قیمت طلا 28,413,887 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,484,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:12 برابر با 2024/02/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,484,000 بیست و هشت میلیون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ قیمت خرید طلا امروز سه اسفند

قیمت طلا 28,484,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,115,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2024/02/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,115,000 بیست و هشت میلیون و صد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ قیمت خرید طلا امروز دو اسفند هزار و چهارصد

قیمت طلا 28,115,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن