طلا

قیمت طلا 22,918,196 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۷

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:08 برابر با 2023/09/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 22,918,196 بیست و دو  میلیون و نه صد و هجده هزار و صد و نود و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۷/۷ قیمت خرید …

قیمت طلا 22,918,196 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۷ ادامه »

قیمت طلا 22,844,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۶

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:39 برابر با 2023/09/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 22,844,000 بیست و دو  میلیون و هشت صد و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ قیمت خرید طلا امروز شش مهر …

قیمت طلا 22,844,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۶ ادامه »

قیمت طلا 23,158,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:19 برابر با 2023/09/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,158,000 بیست و سه میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ قیمت خرید طلا امروز پنج مهر هزار …

قیمت طلا 23,158,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ ادامه »

قیمت طلا 23,158,700 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۴

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:20 برابر با 2023/09/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,158,700 بیست و سه میلیون و صد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۴ قیمت خرید طلا …

قیمت طلا 23,158,700 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۴ ادامه »

قیمت طلا 23,063,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:24 برابر با 2023/09/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,063,000 بیست و سه میلیون و شصت و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ قیمت خرید طلا امروز سه مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا 23,063,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳ ادامه »

قیمت طلا 23,174,075 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:23 برابر با 2023/09/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,174,075 بیست و سه میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار وهفتاد و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا 23,174,075 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲ ادامه »

قیمت طلا 23,267,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:44 برابر با 2023/09/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,267,000 بیست و سه میلیون و دویست و شصت و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ قیمت خرید طلا امروز یک مهر هزار …

قیمت طلا 23,267,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ ادامه »

قیمت طلا 23,234,863 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:22 برابر با 2023/09/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,234,863 بیست و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار و هشت صد و شصت و سه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا …

قیمت طلا 23,234,863 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ ادامه »

قیمت طلا 23,244,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:26 برابر با 2023/09/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,244,000 بیست و سه میلیون و دویست و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ قیمت خرید طلا امروز سی شهریور هزار …

قیمت طلا 23,244,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ ادامه »

قیمت طلا 23,343,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:28 برابر با 2023/09/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,343,000 بیست و سه میلیون و سیصد و چهل و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا 23,343,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ادامه »