طلا

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05 برابر با 2021/07/29 در بازار با نرخ 10,957,000 ده میلیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05  10,957,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,609,000 چهارده …

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:49 برابر با 2021/07/28 در بازار با نرخ 10,929,000 ده میلیون و نه صد و بیست و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:49  10,929,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,572,000 چهارده …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:10 برابر با 2021/07/27 در بازار با نرخ 10,772,000 ده میلیون و هفتصد و هفتاد و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:10  10,772,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,363,000 …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ ادامه »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:22 برابر با 2021/07/26 در بازار با نرخ 10,618,000 ده میلیون و ششصد و هجده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:22  10,618,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,157,000 چهارده میلیون و صد …

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ ادامه »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:28 برابر با 2021/07/25 در بازار با نرخ 10,525,000 ده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:28  10,525,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,033,000 چهارده میلیون …

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ ادامه »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:34 برابر با 2021/07/24 در بازار با نرخ 10,537,000 ده میلیون و پانصد و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:34  10,537,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,049,000 چهارده میلیون …

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ ادامه »

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:10 برابر با 2021/07/23 در بازار با نرخ 10,537,000 ده میلیون و پانصد و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:10  10,537,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,049,000 چهارده میلیون …

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ ادامه »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:03 برابر با 2021/07/22 در بازار با نرخ 10,548,000 ده میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:03  10,548,000  ریال قیمت طلای …

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:00 برابر با 2021/07/21 در بازار با نرخ 10,560,000 ده میلیون و پانصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:11:00  10,560,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,080,000 چهارده میلیون و هشتاد …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:30 برابر با 2021/07/20 در بازار با نرخ 10,532,000 ده میلیون و پانصد و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:10:30  10,532,000  ریال …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ادامه »

close-image
Shopping Cart