طلا

قیمت طلا 33,155,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:59 برابر با 2024/05/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,155,000 سی و سه میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ قیمت خرید طلا امروز سی اردیبهشت هزار […]

قیمت طلا 33,155,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۳۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,570,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:38 برابر با 2024/05/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,570,000 سی و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ قیمت خرید طلا امروز بیست و نه

قیمت طلا 33,570,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,642,701 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۸

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۳/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:24 برابر با 2024/05/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,642,701 سی و سه میلیون و ششصد و چهل و دو  هزار و هفتصد و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۳/۲/۲۸ قیمت

قیمت طلا 33,642,701 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,628,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۷ بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:16 برابر با 2024/05/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,628,000 سی و سه میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا 33,628,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,676,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:02 برابر با 2024/05/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,676,000 سی و سه میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا 33,676,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,316,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:57 برابر با 2024/05/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,316,000 سی و سه میلیون و سیصد و شانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۵ قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا 33,316,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,577,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:15 برابر با 2024/05/13 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,577,000 سی و سه میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا 33,577,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,942,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:01:18 برابر با 2024/05/12 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,942,000 سی و سه میلیون و نه صد و چهل و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ قیمت خرید طلا امروز

قیمت طلا 33,942,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 34,344,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۲

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:26 برابر با 2024/05/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,344,000 سی و چهار میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ قیمت خرید طلا امروز بیست

قیمت طلا 34,344,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 34,085,951 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۳/۲/۲۱ بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:05 برابر با 2024/05/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,085,951 سی و چهار میلیون و هشتاد و پنج هزار و نه صد و پنجاه و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۳/۲/۲۱

قیمت طلا 34,085,951 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۱ بیشتر بخوانید »

سبد خرید