طلا

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۲

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:14 برابر با 2021/12/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,589,809 دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و هشت صد و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز دوازده آذر هزار …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۲ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:12 برابر با 2021/12/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,615,266 دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار و دویست و شصت و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز یازده آذر هزار و …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:31 برابر با 2021/12/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,584,000 دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز ده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:31 12,584,000  …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ادامه »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:22 برابر با 2021/11/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,695,147 دوازده میلیون و ششصد و نود و پنج هزار و صد و چهل و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:57 برابر با 2021/11/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,693,000 دوازده میلیون و ششصد و نود و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز هشت آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:57 12,693,000  …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۸ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:13 برابر با 2021/11/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,534,874 دوازده میلیون و پانصد و سی و چهار هزار و هشت صد و هفتاد و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز هفت …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:31 برابر با 2021/11/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,626,000 دوازده میلیون و ششصد و بیست و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز شش آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:31 12,626,000  …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۶ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:34 برابر با 2021/11/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,504,626 دوازده میلیون و پانصد و چهار هزار و ششصد و بیست و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز پنج آذر هزار و …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۵ ادامه »

قیمت یک کیلو طلا

قیمت یک کیلو طلا در سال ۱۴۰۰ چقدر است

قیمت یک کیلو طلا در سال 1400 مطالبق جدول زیر درج گردید قیمت یک کیلو طلا قیمت یک کیلو طلا اب شده قیمت یک کیلو طلا در سال ۹۹ قیمت شمش طلا چقدر است قیمت یک کیلو طلا در سال ۵۷ قیمت هر گرم طلا قیمت یک کیلو طلا در سال ۱۴۰۰

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:53 برابر با 2021/11/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,524,013 دوازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار وسیزده ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:53 …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۴ ادامه »