طلا

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۷ هفت دی هزار و چهارصد ساعت 12:01:23 برابر با 2021/12/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,832,000 دوازده میلیون و هشت صد و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز هفت دی هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ شش دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:44 برابر با 2021/12/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,947,000 دوازده میلیون و نه صد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز شش دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:44 …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۵ پنج دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:08 برابر با 2021/12/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,912,000 دوازده میلیون و نه صد و دوازده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز پنج دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:08 12,912,000  ریال …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۴

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۴ چهار دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 برابر با 2021/12/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,912,000 دوازده میلیون و نه صد و دوازده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز چهار دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 12,912,000  ریال …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ ادامه »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۳ سه دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:05 برابر با 2021/12/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,019,957 سیزده میلیون و نونزده هزار و نه صد و پنجاه و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز سه دی هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲ دو دی هزار و چهارصد ساعت 12:01:12 برابر با 2021/12/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,092,000 سیزده میلیون و نود و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز دو دی هزار و چهارصد ساعت 12:01:12 13,092,000  ریال برای …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:48 برابر با 2021/12/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,030,000 سیزده میلیون و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز یک دی هزار و چهارصد ساعت 12:00:48 13,030,000  ریال برای طلای 24 …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ ادامه »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد ساعت 12:00:29 برابر با 2021/12/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,868,000 دوازده میلیون و هشت صد و شصت و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز سی آذر هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد ساعت 12:01:13 برابر با 2021/12/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,795,000 دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و نه آذر هزار و …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۸ بیست و هشت آذر هزار و چهارصد ساعت 12:01:14 برابر با 2021/12/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,811,000 دوازده میلیون و هشت صد و یازده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز بیست و هشت آذر هزار و چهارصد …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ ادامه »