currency

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/21 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:44:43 برابر با 2021/05/21 در بازار با نرخ 223,000 دویست و بیست و سه هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 223,000 ریال امروز سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:44:43 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/21 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/20 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:59 برابر با 2021/05/20 در بازار با نرخ 222,980 دویست و بیست و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 222,980 ریال امروز سی اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:59 قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/20 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/19 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:44:21 برابر با 2021/05/19 در بازار با نرخ 224,190 دویست و بیست و چهار هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 224,190 ریال امروز بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/19 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/18 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:51 برابر با 2021/05/18 در بازار با نرخ 224,390 دویست و بیست و چهار هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 224,390 ریال امروز بیست و هشت اردیبهشت هزار …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/18 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/17 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 برابر با 2021/05/17 در بازار با نرخ 225,200 دویست و بیست و پنج هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 225,200 ریال امروز بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:31 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/17 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/16 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:41:57 برابر با 2021/05/16 در بازار با نرخ 220,480 دویست و بیست هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 220,480 ریال امروز بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/16 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:41:40 برابر با 2021/05/15 در بازار با نرخ 221,850 دویست و بیست و یک هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 221,850 ریال امروز بیست و پنج اردیبهشت هزار و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:27 برابر با 2021/05/14 در بازار با نرخ 216,432 دویست و شانزده هزار و چهار صد و سی و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 216,432 ریال امروز بیست و چهار اردیبهشت هزار و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۳ بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:27 برابر با 2021/05/13 در بازار با نرخ 216,130 دویست و شانزده هزار و صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 216,130 ریال امروز بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:27 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:07 برابر با 2021/05/12 در بازار با نرخ 220,350 دویست و بیست هزار و سیصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 220,350 ریال امروز بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 11:40:07 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link