Tag Archives: currency

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/04 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ چهارده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:08 برابر با 2021/03/04 در بازار با نرخ 246,680 دویست و چهل و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 246,680 ریال امروز چهارده اسفند هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/03 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ سیزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:44:40 برابر با 2021/03/03 در بازار با نرخ 244,460 دویست و چهل و چهار هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 244,460 ریال امروز سیزده اسفند هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/02 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دوازده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:15 برابر با 2021/03/02 در بازار با نرخ 247,520 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 247,520 ریال امروز دوازده اسفند هزار […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/01 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ یازده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:18 برابر با 2021/03/01 در بازار با نرخ 247,060 دویست و چهل و هفت هزار وشصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 247,060 ریال امروز یازده اسفند هزار و سیصد و نود و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/28 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:28 برابر با 2021/02/28 در بازار با نرخ 251,910 دویست و پنجاه و یک هزار و نه صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 251,910 ریال امروز ده اسفند هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/27 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ نه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:04 برابر با 2021/02/27 در بازار با نرخ 248,210 دویست و چهل و هشت هزار و دویست و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 248,210 ریال امروز نه اسفند هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/26 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۸ هشت اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:16 برابر با 2021/02/26 در بازار با نرخ 248,709 دویست و چهل و هشت هزار و هفتصد و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 248,709 ریال امروز هشت اسفند هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/25 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ هفت اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:22 برابر با 2021/02/25 در بازار با نرخ 248,210 دویست و چهل و هشت هزار و دویست و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 248,210 ریال امروز هفت اسفند هزار و سیصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/24 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:43:55 برابر با 2021/02/24 در بازار با نرخ 246,460 دویست و چهل و شش هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 246,460 ریال امروز شش اسفند هزار و […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/23 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:22 برابر با 2021/02/23 در بازار با نرخ 244,040 دویست و چهل و چهار هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 244,040 ریال امروز پنج اسفند هزار و سیصد و […]

سایت طلاکار تقدیم میکند
پیش بینی قیمت سکه و طلا درسال 99
آخرین تحلیل کارشناسی شده بازار به همراه پیش بینی قیمت سکه و طلای ایران
مشاهده پیش بینی
بیخیال
close-link
close-image