currency

قیمت ارز تاریخ 2021/10/12 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۰ بیست مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:21 برابر با 2021/10/12 در بازار دلار با نرخ 273,680 دویست و هفتاد و سه هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 273,680 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/12 روز سه شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/11 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۹ نوزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:12 برابر با 2021/10/11 در بازار دلار با نرخ 275,980 دویست و هفتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 275,980 ریال امروز در پاساژ …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/11 روز دوشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/10 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۸ هجده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:56 برابر با 2021/10/10 در بازار دلار با نرخ 275,330 دویست و هفتاد و پنج هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 275,330 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/10 روز یکشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/09 روز شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۷ هفده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:48 برابر با 2021/10/09 در بازار دلار با نرخ 279,320 دویست و هفتاد و نه هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 279,320 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/09 روز شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/08 روز جمعه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار جمعه ۱۴۰۰/۷/۱۶ شانزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:35 برابر با 2021/10/08 در بازار دلار با نرخ 279,320 دویست و هفتاد و نه هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 279,320 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/08 روز جمعه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/07 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۵ پانزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:36 برابر با 2021/10/07 در بازار دلار با نرخ 279,958 دویست و هفتاد و نه هزار و نه صد و پنجاه و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 279,958 ریال امروز …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/07 روز پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/06 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۴ چهارده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:14 برابر با 2021/10/06 در بازار دلار با نرخ 281,480 دویست و هشتاد و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 281,480 ریال امروز در پاساژ …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/06 روز چهارشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/05 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۳ سیزده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:55 برابر با 2021/10/05 در بازار دلار با نرخ 282,115 دویست و هشتاد و دو  هزار و صد و پانزده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 282,115 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/05 روز سه شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/04 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲ دوازده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:50 برابر با 2021/10/04 در بازار دلار با نرخ 280,658 دویست و هشتاد هزار و ششصد و پنجاه و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 280,658 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/04 روز دوشنبه ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link