قیمت زنده

قیمت زنده طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. قیمت دلار به صورت زنده در بازار توسط کاربران قابل مشاهده است.

قیمت زنده طلا

قیمت زنده طلا قیمت زنده دلار
قیمت زنده ارز قیمت زنده سکه

قیمت زنده
قیمت زنده طلا در بازار امروز

قیمت طلا 33,658,191 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:42 برابر با 2024/06/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,658,191 سی و سه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و صد و نود و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه […]

قیمت طلا 33,658,191 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 0 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:07 برابر با 2024/06/17 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۸ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت

قیمت دلار 0 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 399,570,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:13 برابر با 2024/06/16 در بازار سکه با نرخ 399,570,000 سیصد و نود و نه میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هفت خرداد

قیمت سکه 399,570,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,420,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:17 برابر با 2024/06/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,420,000 سی و سه میلیون و چهار صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست و

قیمت طلا 33,420,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 241 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:16 برابر با 2024/06/16 در بازار دلار با نرخ 241 دویست و چهل و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۷ قیمت واقعی دلار 241 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و هفت خرداد هزار و

قیمت دلار 241 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 403,530,647 شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:53 برابر با 2024/06/15 در بازار سکه با نرخ 403,530,647 چهار صد و سه میلیون و پانصد و سی هزار و ششصد و چهل و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ

قیمت سکه 403,530,647 شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,462,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:44 برابر با 2024/06/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,462,000 سی و سه میلیون و چهار صد و شصت و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ قیمت خرید طلا امروز

قیمت طلا 33,462,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 0 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:47 برابر با 2024/06/15 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۶ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت

قیمت دلار 0 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 401,510,000 جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:29 برابر با 2024/06/14 در بازار سکه با نرخ 401,510,000 چهار صد و یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج خرداد هزار

قیمت سکه 401,510,000 جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,113,434 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:26 برابر با 2024/06/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,113,434 سی و سه میلیون و صد و سیزده هزار و چهار صد و سی و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵

قیمت طلا 33,113,434 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیشتر بخوانید »