قیمت زنده

قیمت زنده طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. قیمت دلار به صورت زنده در بازار توسط کاربران قابل مشاهده است.

قیمت زنده طلا

قیمت زنده طلا قیمت زنده دلار
قیمت زنده ارز قیمت زنده سکه

قیمت زنده
قیمت زنده طلا در بازار امروز

قیمت سکه 149,080,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۹

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:44 برابر با 2022/10/01 در بازار سکه با نرخ 149,080,000 صد و چهل و نه میلیون و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 149,080,000 شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ ادامه »

قیمت طلا 13,524,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:45 برابر با 2022/10/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,524,000 سیزده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ قیمت خرید طلا امروز نه مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا 13,524,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ ادامه »

قیمت دلار 318,953 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2022/10/01 در بازار دلار با نرخ 318,953 سیصد و هجده هزار و نه صد و پنجاه و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۷/۹ قیمت واقعی دلار 318,953 ریال امروز در پاساژ افشار نه مهر …

قیمت دلار 318,953 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ ادامه »

قیمت سکه 146,050,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۸

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:42 برابر با 2022/09/30 در بازار سکه با نرخ 146,050,000 صد و چهل و شش میلیون و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 146,050,000 جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ ادامه »

قیمت طلا 13,298,730 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:13 برابر با 2022/09/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,298,730 سیزده میلیون و دویست و نود و هشت هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ قیمت خرید طلا امروز هشت …

قیمت طلا 13,298,730 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸ ادامه »

قیمت دلار 318,480 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:32:08 برابر با 2022/09/30 در بازار دلار با نرخ 318,480 سیصد و هجده هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۷/۸ قیمت واقعی دلار 318,480 ریال امروز در پاساژ افشار هشت مهر هزار و …

قیمت دلار 318,480 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۸ ادامه »

قیمت سکه 146,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:43 برابر با 2022/09/29 در بازار سکه با نرخ 146,880,000 صد و چهل و شش میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفت مهر هزار و چهارصد …

قیمت سکه 146,880,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ ادامه »

قیمت طلا 13,194,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:42 برابر با 2022/09/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,194,000 سیزده میلیون و صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ قیمت خرید طلا امروز هفت مهر هزار و چهارصد …

قیمت طلا 13,194,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷ ادامه »

قیمت دلار 318,310 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:43 برابر با 2022/09/29 در بازار دلار با نرخ 318,310 سیصد و هجده هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ قیمت واقعی دلار 318,310 ریال امروز در پاساژ افشار هفت مهر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 318,310 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۷/۷ ادامه »

قیمت سکه 143,360,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:50 برابر با 2022/09/28 در بازار سکه با نرخ 143,360,000 صد و چهل و سه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شش مهر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 143,360,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link