سکه

قیمت سکه 118,040,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:52 برابر با 2021/09/16 در بازار با نرخ 118,040,000 صد و هجده میلیون و چهل هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:52 …

قیمت سکه 118,040,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۵ ادامه »

قیمت سکه 119,670,000 چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴ بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:05 برابر با 2021/09/15 در بازار با نرخ 119,670,000 صد و نونزده میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد …

قیمت سکه 119,670,000 چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۴ ادامه »

قیمت سکه 119,180,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ بیست و سه شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:54 برابر با 2021/09/14 در بازار با نرخ 119,180,000 صد و نونزده میلیون و صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و سه شهریور هزار …

قیمت سکه 119,180,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۳ ادامه »

قیمت سکه 118,910,000 دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲ بیست و دو شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:10 برابر با 2021/09/13 در بازار با نرخ 118,910,000 صد و هجده میلیون و نه صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و دو شهریور هزار و …

قیمت سکه 118,910,000 دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۲ ادامه »

قیمت سکه 121,110,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱ بیست و یک شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:53 برابر با 2021/09/12 در بازار با نرخ 121,110,000 صد و بیست و یک میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و یک شهریور هزار …

قیمت سکه 121,110,000 یکشنبه ۱۴۰۰/۶/۲۱ ادامه »

قیمت سکه 121,460,000 شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰ بیست شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:51 برابر با 2021/09/11 در بازار با نرخ 121,460,000 صد و بیست و یک میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست شهریور هزار و چهارصد ساعت …

قیمت سکه 121,460,000 شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۰ ادامه »

قیمت سکه 122,040,000 جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹ نوزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:56 برابر با 2021/09/10 در بازار با نرخ 122,040,000 صد و بیست و دو  میلیون و چهل هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز نوزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:05:56  116,510,000  ریال …

قیمت سکه 122,040,000 جمعه ۱۴۰۰/۶/۱۹ ادامه »

قیمت سکه 122,260,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸ هجده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:07:56 برابر با 2021/09/09 در بازار با نرخ 122,260,000 صد و بیست و دو  میلیون و دویست و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:07:56 …

قیمت سکه 122,260,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۸ ادامه »

قیمت سکه 121,770,000 چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۷

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۷ هفده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:07:05 برابر با 2021/09/08 در بازار با نرخ 121,770,000 صد و بیست و یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز هفده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:07:05 …

قیمت سکه 121,770,000 چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۷ ادامه »

قیمت سکه 120,870,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶ شانزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:00:11 برابر با 2021/09/07 در بازار با نرخ 120,870,000 صد و بیست میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز شانزده شهریور هزار و چهارصد ساعت …

قیمت سکه 120,870,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶ ادامه »

Shopping Cart

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link