Tag Archives: سکه

قیمت سکه یک گرمی بانکی شنبه 30 آذر

قیمت سکه یک گرمی بانکی با عیار 900

قیمت سکه یک گرمی عیار 900 امروز 1398/09/30 روز شنبه سی ام 30 آذر ماه ساعت 19:38 در بازار تهران با 0.0781% درصد تغییر 910.000 تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. قیمت سکه یک گرمی امروز بانک مرکزی با عیار 900 در هزار یکی از پرمصرف ترین نوع سکه های 1 گرمی بازار امروز […]

قیمت ربع سکه امروز یک شنبه

قیمت ربع سکه امروز 1398/10/15 روز یک شنبه ساعت 08:24 در بازار امروز تهران با 0.0735% تغییر نسبت به روز گذشته 15.300.000 ریال برای هر قطعه ربع سکه داد و ستد شد. قیمت ربع در بازار امروز تهران هم اکنون بازار آرامش دارد و ثبات قیمت ربع سکه، برقرار است. التهابات بازار کاسته شده و […]

قیمت سکه پارسیان 300 سوتی

پارسیان 100 سوت ۴۸,۰۰۰ پارسیان 200 سوت ۹۱,۵۰۰ پارسیان 300 سوت ۱۳۵,۰۰۰ پارسیان 400 سوت ۱۷۸,۵۰۰ پارسیان 500 سوت ۲۲۲,۰۰۰ پارسیان 600 سوت ۲۶۵,۵۰۰ پارسیان 700 سوت ۳۰۹,۰۰۰ پارسیان 800 سوت ۳۵۲,۵۰۰ پارسیان 900 سوت ۳۹۶,۰۰۰ پارسیان 1گرم ۴۳۹,۵۰۰ پارسیان 1.1گرم ۴۸۳,۰۰۰ پارسیان 1.2گرم ۵۲۶,۵۰۰ پارسیان 1.3گرم ۵۷۰,۰۰۰ پارسیان 1.4گرم ۶۱۳,۵۰۰ پارسیان 1.5گرم ۶۵۷,۰۰۰ پارسیان […]

قیمت سکه پارسیان 200 سوتی

پارسیان 100 سوت ۵۲,۵۰۰ پارسیان 200 سوت ۱۰۰,۵۰۰ پارسیان 300 سوت ۱۴۹,۰۰۰ پارسیان 400 سوت ۱۹۷,۰۰۰ پارسیان 500 سوت ۲۴۵,۰۰۰ پارسیان 600 سوت ۲۹۳,۵۰۰ پارسیان 700 سوت ۳۴۱,۵۰۰ پارسیان 800 سوت ۳۸۹,۵۰۰ پارسیان 900 سوت ۴۳۸,۰۰۰ پارسیان 1گرم ۴۸۶,۰۰۰ قیمت سکه پارسیان 200 سوت پارسیان 1.1گرم ۵۳۴,۰۰۰ پارسیان 1.2گرم ۵۸۲,۵۰۰ پارسیان 1.3گرم ۶۳۰,۵۰۰ پارسیان 1.4گرم […]

قیمت سکه یک گرمی پارسیان یک شنبه 24 آذر

قیمت سکه یک گرمی پارسیان

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز یک شنبه بیست و چهارم 24 آذر ماه ساعت 16:53 در بازار روز تهران با 0.0167درصد تغییر نسبت به روز گذشته 484.500 تومان داد و ستدد گردید پارسیان 100 سوت ۵۱,۵۰۰ پارسیان 200 سوت ۹۹,۵۰۰ پارسیان 300 سوت ۱۴۶,۵۰۰ پارسیان 400 سوت ۱۹۴,۰۰۰ پارسیان 500 سوت ۲۴۱,۵۰۰ پارسیان 600 […]