ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/01/13 در بازار با نرخ 247,970 دویست و چهل و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 247,970 ریال امروز بیست و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:09 برابر با 2021/01/12 در بازار با نرخ 248,530 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 248,530 ریال امروز بیست …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:09 برابر با 2021/01/11 در بازار با نرخ 248,460 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 248,460 ریال امروز بیست و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:55 برابر با 2021/01/10 در بازار با نرخ 246,880 دویست و چهل و شش هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 246,880 ریال امروز بیست و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:16 برابر با 2021/01/09 در بازار با نرخ 253,960 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 253,960 ریال امروز بیست دی هزار و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:42:54 برابر با 2021/01/08 در بازار با نرخ 255,510 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 255,510 ریال امروز نوزده دی هزار و سیصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/08 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:45 برابر با 2021/01/07 در بازار با نرخ 258,540 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 258,540 ریال امروز هجده دی هزار و سیصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:40:12 برابر با 2021/01/06 در بازار با نرخ 259,040 دویست و پنجاه و نه هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 259,040 ریال امروز هفده دی هزار و سیصد و نود و …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:35 برابر با 2021/01/05 در بازار با نرخ 258,550 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 258,550 ریال امروز شانزده دی هزار …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 10:41:36 برابر با 2021/01/04 در بازار با نرخ 256,680 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 256,680 ریال امروز پانزده دی هزار و سیصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link