ارز

قیمت ارز تاریخ 2021/10/22 روز جمعه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار جمعه ۱۴۰۰/۷/۳۰ سی مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:54 برابر با 2021/10/22 در بازار دلار با نرخ 274,150 دویست و هفتاد و چهار هزار و صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 274,150 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/22 روز جمعه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/21 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۹ بیست و نه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:17 برابر با 2021/10/21 در بازار دلار با نرخ 273,080 دویست و هفتاد و سه هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 273,080 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/21 روز پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/20 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۸ بیست و هشت مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:52 برابر با 2021/10/20 در بازار دلار با نرخ 274,120 دویست و هفتاد و چهار هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 274,120 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/20 روز چهارشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/19 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۷ بیست و هفت مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:13 برابر با 2021/10/19 در بازار دلار با نرخ 273,750 دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 273,750 ریال …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/19 روز سه شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/18 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۶ بیست و شش مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:12 برابر با 2021/10/18 در بازار دلار با نرخ 271,200 دویست و هفتاد و یک هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 271,200 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/18 روز دوشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/17 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:46 برابر با 2021/10/17 در بازار دلار با نرخ 272,310 دویست و هفتاد و دو  هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 272,310 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/17 روز یکشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/16 روز شنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار شنبه ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:49 برابر با 2021/10/16 در بازار دلار با نرخ 272,680 دویست و هفتاد و دو  هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 272,680 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/16 روز شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/15 روز جمعه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار جمعه ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:11 برابر با 2021/10/15 در بازار دلار با نرخ 270,870 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 270,870 ریال امروز در پاساژ …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/15 روز جمعه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/14 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد ساعت 10:41:31 برابر با 2021/10/14 در بازار دلار با نرخ 271,560 دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 271,560 ریال امروز در …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/14 روز پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/10/13 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز در سایت طلا کار چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۱ بیست و یک مهر هزار و چهارصد ساعت 10:40:47 برابر با 2021/10/13 در بازار دلار با نرخ 270,290 دویست و هفتاد هزار و دویست و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 270,290 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت ارز تاریخ 2021/10/13 روز چهارشنبه ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link