ارز

قیمت ارز امروز 2021/07/29 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 برابر با 2021/07/29 در بازار با نرخ 256,755 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 256,755 ریال امروز هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 قیمت …

قیمت ارز امروز 2021/07/29 پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/28 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:40 برابر با 2021/07/28 در بازار با نرخ 253,957 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و پنجاه و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 253,957 ریال امروز شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:40 …

قیمت ارز امروز 2021/07/28 چهارشنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/27 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 برابر با 2021/07/27 در بازار با نرخ 251,514 دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد و چهارده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 251,514 ریال امروز پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 قیمت …

قیمت ارز امروز 2021/07/27 سه شنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/26 دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:17 برابر با 2021/07/26 در بازار با نرخ 248,267 دویست و چهل و هشت هزار و دویست و شصت و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 248,267 ریال امروز چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:17 قیمت …

قیمت ارز امروز 2021/07/26 دوشنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/25 یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:01 برابر با 2021/07/25 در بازار با نرخ 248,367 دویست و چهل و هشت هزار و سیصد و شصت و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 248,367 ریال امروز سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:01 قیمت …

قیمت ارز امروز 2021/07/25 یکشنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:22 برابر با 2021/07/24 در بازار با نرخ 247,021 دویست و چهل و هفت هزار وبیست و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 247,021 ریال امروز دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:22 قیمت یورو 288,541 دویست …

قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:14 برابر با 2021/07/23 در بازار با نرخ 246,912 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و دوازده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 246,912 ریال امروز یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:14 قیمت یورو …

قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:42:04 برابر با 2021/07/22 در بازار با نرخ 247,229 دویست و چهل و هفت هزار و دویست و بیست و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 247,229 ریال امروز سی و یک تیر هزار و …

قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 برابر با 2021/07/21 در بازار با نرخ 245,518 دویست و چهل و پنج هزار و پانصد و هجده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 245,518 ریال امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 قیمت یورو 288,158 …

قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ادامه »

قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:16 برابر با 2021/07/20 در بازار با نرخ 245,361 دویست و چهل و پنج هزار و سیصد و شصت و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 245,361 ریال امروز بیست و نه تیر …

قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ادامه »

close-image
Shopping Cart