ارز

قیمت دلار 472,383 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۴

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:11 برابر با 2023/03/24 در بازار دلار با نرخ 472,383 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۱/۴ قیمت واقعی دلار 472,383 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 472,383 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۴ ادامه »

قیمت دلار 472,080 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳ سه فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:15 برابر با 2023/03/23 در بازار دلار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۳ قیمت واقعی دلار 472,080 ریال امروز در پاساژ افشار سه فروردین هزار و چهارصد …

قیمت دلار 472,080 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳ ادامه »

قیمت دلار 472,859 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:58 برابر با 2023/03/22 در بازار دلار با نرخ 472,859 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ قیمت واقعی دلار 472,859 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 472,859 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲ ادامه »

قیمت دلار 472,080 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:55 برابر با 2023/03/21 در بازار دلار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ قیمت واقعی دلار 472,080 ریال امروز در پاساژ افشار یک فروردین هزار …

قیمت دلار 472,080 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ ادامه »

قیمت دلار 459,880 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:18 برابر با 2023/03/19 در بازار دلار با نرخ 459,880 چهار صد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ قیمت واقعی دلار 459,880 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 459,880 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت دلار 456,506 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:19 برابر با 2023/03/18 در بازار دلار با نرخ 456,506 چهار صد و پنجاه و شش هزار و پانصد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ قیمت واقعی دلار 456,506 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 456,506 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

قیمت دلار 456,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:25 برابر با 2023/03/17 در بازار دلار با نرخ 456,320 چهار صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ قیمت واقعی دلار 456,320 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 456,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

قیمت دلار 460,460 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:23 برابر با 2023/03/16 در بازار دلار با نرخ 460,460 چهار صد و شصت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ قیمت واقعی دلار 460,460 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت دلار 460,460 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ادامه »

قیمت دلار 457,910 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:24 برابر با 2023/03/15 در بازار دلار با نرخ 457,910 چهار صد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ قیمت واقعی دلار 457,910 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 457,910 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ادامه »

قیمت دلار 448,170 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ بیست و سه اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:27 برابر با 2023/03/14 در بازار دلار با نرخ 448,170 چهار صد و چهل و هشت هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ قیمت واقعی دلار 448,170 ریال امروز در …

قیمت دلار 448,170 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link