ارز

قیمت دلار 31,780 تومان روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/06/23 در بازار دلار با نرخ 31,780 تومان داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲ قیمت واقعی دلار 31,780 تومان امروز در پاساژ افشار دو تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 قیمت یورو در چهار …

قیمت دلار 31,780 تومان روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲ ادامه »

قیمت دلار 321,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:38 برابر با 2022/06/22 در بازار دلار با نرخ 321,000 سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ قیمت واقعی دلار 321,000 ریال امروز در پاساژ افشار یک تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:38 قیمت …

قیمت دلار 321,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ ادامه »

قیمت دلار 31,750 تومان روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳۱ سی و یک خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:38 برابر با 2022/06/21 در بازار دلار با نرخ 31,750 تومان داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۳۱ قیمت واقعی دلار 31,750 تومان امروز در پاساژ افشار سی و یک خرداد هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار 31,750 تومان روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ ادامه »

قیمت دلار 317,350 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۳۰ سی خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:38 برابر با 2022/06/20 در بازار دلار با نرخ 317,350 سیصد و هفده هزار و سیصد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۳۰ قیمت واقعی دلار 317,350 ریال امروز در پاساژ افشار سی خرداد هزار و …

قیمت دلار 317,350 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ ادامه »

قیمت دلار 31,800 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:39 برابر با 2022/06/19 در بازار دلار با نرخ 31,800 تومان داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ قیمت واقعی دلار 31,800 تومان امروز در پاساژ افشار بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:39 …

قیمت دلار 31,800 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ ادامه »

قیمت دلار 317,570 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:37 برابر با 2022/06/18 در بازار دلار با نرخ 317,570 سیصد و هفده هزار و پانصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ قیمت واقعی دلار 757 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار 317,570 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ ادامه »

قیمت دلار 318,840 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:37 برابر با 2022/06/17 در بازار دلار با نرخ 318,840 سیصد و هیجده هزار و هشتصد و چهل هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ قیمت واقعی دلار 318,840 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و …

قیمت دلار 318,840 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ ادامه »

قیمت دلار 319,170 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۶

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:14 برابر با 2022/06/16 در بازار دلار با نرخ 319,170 سیصد و نوزده هزار و یک صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ قیمت واقعی دلار 319,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست …

قیمت دلار 319,170 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ ادامه »

قیمت دلار 321,930 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:16 برابر با 2022/06/15 در بازار دلار با نرخ 321,930 ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۵ قیمت واقعی دلار 321,930 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:16 …

قیمت دلار 321,930 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ ادامه »

قیمت دلار 326,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۴ بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:15 برابر با 2022/06/14 در بازار دلار با نرخ 326,000 پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۴ قیمت واقعی دلار 326,000 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و چهار خرداد هزار و …

قیمت دلار 326,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۴ ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link