کتاب الکترونیکی ثروت نهفته در بازار طلا

9,900 تومان

نویسنده: پارسا طلاکار سازنده اولین دستگاه خودپرداز سکه طلا در ایران، کارآفرین، مشاور و سرمایه گذار

فرمت: کتاب الکترونیکی در 180 صفحه

شابک: 7-9057-04-600-978

نوع محصول:  PDF

سال انتشار: پاییز 1395

کتاب الکترونیکی ثروت نهفته در بازار طلا

9,900 تومان