آرشیو قیمت

آرشیو قیمت طلا سکه ارز و دلار سابقه تاریخی انواع نرخهای مختلف در بازار ارز کشور و همچنین آرشیو نرخ قیمت سکه در سال گذشته و برای مشاهده قیمت آنلاین طلا اینجا را کلیک نمایید.

آرشیو قیمت طلا

آرشیو قیمت سکه
ارشیو قیمت طلا
آرشیو قیمت ارز ارشیو قیمت دلار

آرشیو قیمت طلا
برای مشاهده آرشیو قیمت دلار از این صفحه اقدام نمایید

قیمت طلا 34,274,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:39 برابر با 2024/07/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,274,000 سی و چهار میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست […]

قیمت طلا 34,274,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,170 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:28 برابر با 2024/07/17 در بازار دلار با نرخ 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ قیمت واقعی دلار 579,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,170 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 404,460,953 سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:27 برابر با 2024/07/16 در بازار سکه با نرخ 404,460,953 چهار صد و چهار میلیون و چهار صد و شصت هزار و نه صد و پنجاه و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ نرخ

قیمت سکه 404,460,953 سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,986,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:01:01 برابر با 2024/07/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,986,000 سی و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ قیمت خرید

قیمت طلا 33,986,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 580,109 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:24 برابر با 2024/07/16 در بازار دلار با نرخ 580,109 پانصد و هشتاد هزار و صد و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ قیمت واقعی دلار 580,109 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 580,109 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 404,460,000 دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:05 برابر با 2024/07/15 در بازار سکه با نرخ 404,460,000 چهار صد و چهار میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج تیر

قیمت سکه 404,460,000 دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,986,955 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:02:02 برابر با 2024/07/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,986,955 سی و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار و نه صد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین

قیمت طلا 33,986,955 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,170 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:32 برابر با 2024/07/15 در بازار دلار با نرخ 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ قیمت واقعی دلار 579,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,170 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 403,950,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:46:09 برابر با 2024/07/14 در بازار سکه با نرخ 403,950,000 چهار صد و سه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار تیر

قیمت سکه 403,950,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 34,080,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:08 برابر با 2024/07/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,080,000 سی و چهار میلیون و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار تیر هزار

قیمت طلا 34,080,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیشتر بخوانید »