آرشیو قیمت

آرشیو قیمت طلا سکه ارز و دلار سابقه تاریخی انواع نرخهای مختلف در بازار ارز کشور و همچنین آرشیو نرخ قیمت سکه در سال گذشته و برای مشاهده قیمت آنلاین طلا اینجا را کلیک نمایید.

آرشیو قیمت طلا

آرشیو قیمت سکه
ارشیو قیمت طلا
آرشیو قیمت ارز ارشیو قیمت دلار

آرشیو قیمت طلا
برای مشاهده آرشیو قیمت دلار از این صفحه اقدام نمایید

قیمت دلار 572,630 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت دلار 572,601 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:05 برابر با 2024/02/24 در بازار دلار با نرخ 572,601 پانصد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت واقعی دلار 572,601 ریال امروز در پاساژ افشار پنج اسفند هزار […]

قیمت دلار 572,601 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 332,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:04 برابر با 2024/02/23 در بازار سکه با نرخ 332,880,000 سیصد و سی و دو  میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهار اسفند هزار و چهارصد

قیمت سکه 332,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,413,887 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:23 برابر با 2024/02/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,413,887 بیست و هشت میلیون و چهار صد و سیزده هزار و هشت صد و هشتاد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ قیمت

قیمت طلا 28,413,887 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 571,930 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:12 برابر با 2024/02/23 در بازار دلار با نرخ 571,930 پانصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ قیمت واقعی دلار 571,930 ریال امروز در پاساژ افشار چهار اسفند

قیمت دلار 571,930 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 331,580,923 پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:08 برابر با 2024/02/22 در بازار سکه با نرخ 331,580,923 سیصد و سی و یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار و نه صد و بیست و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ

قیمت سکه 331,580,923 پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,484,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:12 برابر با 2024/02/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,484,000 بیست و هشت میلیون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ قیمت خرید طلا امروز سه اسفند

قیمت طلا 28,484,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 569,620 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:59 برابر با 2024/02/22 در بازار دلار با نرخ 569,620 پانصد و شصت و نه هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ قیمت واقعی دلار 569,620 ریال امروز در پاساژ افشار سه اسفند هزار

قیمت دلار 569,620 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 329,560,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:16 برابر با 2024/02/21 در بازار سکه با نرخ 329,560,000 سیصد و بیست و نه میلیون و پانصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دو اسفند هزار و چهارصد و

قیمت سکه 329,560,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,115,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2024/02/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,115,000 بیست و هشت میلیون و صد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ قیمت خرید طلا امروز دو اسفند هزار و چهارصد

قیمت طلا 28,115,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 564,500 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:57 برابر با 2024/02/21 در بازار دلار با نرخ 564,500 پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ قیمت واقعی دلار 564,500 ریال امروز در پاساژ افشار دو اسفند هزار و چهارصد

قیمت دلار 564,500 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن