قیمت سکه 119,920,000 شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۳ سیزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:00:39 برابر با 2021/09/04 در بازار با نرخ 119,920,000 صد و نونزده میلیون و نه صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد.

قیمت لحظه ای سکه شنبه

نرخ قیمت سکه بهار آزادی مورخ امروز سیزده شهریور هزار و چهارصد ساعت 13:00:39  114,990,000  ریال قیمت نیم سکه 61,500,000 شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال قیمت ربع سکه 38,370,000 سی و هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال

نرخ سکه ساعت 13:00:39  

نرخ قیمتقیمت زندهقیمت به حروفزمان
قیمت سکه امامی119,920,000صد و نونزده میلیون و نه صد و بیست هزار13:00:39 
سکه بهار آزادی114,990,000صد و چهارده میلیون و نه صد و نود هزار13:00:39 
قیمت نیم سکه61,500,000شصت و یک میلیون و پانصد هزار13:00:39 
قیمت ربع سکه38,370,000سی و هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار13:00:39 
قیمت سکه یک گرمی23,000,000بیست و سه میلیون13:00:39 
Rate this post