قیمت دلار 588,520 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:47 برابر با 2024/07/09 در بازار دلار با نرخ 588,520 پانصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد.

نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹

قیمت واقعی دلار 588,520 ریال امروز در پاساژ افشار نوزده تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:47 قیمت یورو در چهار راه استانبول 650,500 ششصد و پنجاه هزار و پانصد ریال قیمت پوند 771,100 هفتصد و هفتاد و یک هزار و صد ریال

نرخ ارز دلار ساعت 09:31:47  

نرخ ارز قیمت زنده قیمت حروف زمان
قیمت دلار صرافی 588,520 پانصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و بیست 09:31:47 
قیمت یورو 650,500 ششصد و پنجاه هزار و پانصد 09:31:47 
قیمت پوند 771,100 هفتصد و هفتاد و یک هزار و صد 09:31:47 
قیمت درهم 162,780 صد و شصت و دو  هزار و هفتصد و هشتاد 09:31:47 
قیمت لیر ترکیه 19,356 نونزده هزار و سیصد و پنجاه و شش 09:31:47 
قیمت یوان چین 82,800 هشتاد و دو  هزار و هشت صد 09:31:47 
قیمت ین ژاپن 374,150 سیصد و هفتاد و چهار هزار و صد و پنجاه 09:31:47 

 

Rate this post