price

قیمت دلار 319,277 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۴

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:12 برابر با 2022/08/05 در بازار دلار با نرخ 319,277 دویست و هفتاد و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۵/۱۴ قیمت واقعی دلار 319,277 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار 319,277 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۴ ادامه »

قیمت سکه 148,500,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:03 برابر با 2022/08/04 در بازار سکه با نرخ 148,500,000 صد و چهل و هشت میلیون و پانصد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 148,500,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ ادامه »

قیمت طلا 13,674,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۳

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:01:02 برابر با 2022/08/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,674,000 سیزده میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ قیمت خرید طلا امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد …

قیمت طلا 13,674,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ ادامه »

قیمت دلار 319,277 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۳

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:03 برابر با 2022/08/04 در بازار دلار با نرخ 319,277 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ قیمت واقعی دلار 319,277 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:03 قیمت یورو در …

قیمت دلار 319,277 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۳ ادامه »

قیمت سکه 147,500,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:07 برابر با 2022/08/03 در بازار سکه با نرخ 147,500,000 صد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت سکه 147,500,000 چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ ادامه »

قیمت طلا 13,607,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:06 برابر با 2022/08/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,607,000 سیزده میلیون و ششصد و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک …

قیمت طلا 13,607,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ ادامه »

قیمت دلار 319,845 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:15 برابر با 2022/08/03 در بازار دلار با نرخ 319,845 هشت صد و چهل و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ قیمت واقعی دلار 319,845 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار 319,845 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ ادامه »

قیمت سکه 148,570,419 سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:19 برابر با 2022/08/02 در بازار سکه با نرخ 148,570,419 صد و چهل و هشت میلیون و پانصد و هفتاد هزار و چهار صد و نونزده ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ …

قیمت سکه 148,570,419 سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ ادامه »

قیمت طلا 13,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:01:04 برابر با 2022/08/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,658,000 سیزده میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ قیمت خرید طلا امروز یازده مرداد هزار …

قیمت طلا 13,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ ادامه »

قیمت دلار 319,525 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:32:01 برابر با 2022/08/02 در بازار دلار با نرخ 319,525 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ قیمت واقعی دلار 319,525 ریال امروز در پاساژ افشار یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:32:01 قیمت …

قیمت دلار 319,525 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link