price

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/24 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 برابر با 2021/06/24 در بازار با نرخ 241,720 دویست و چهل و یک هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 241,720 ریال امروز سه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/24 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/23 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:28 برابر با 2021/06/23 در بازار با نرخ 241,910 دویست و چهل و یک هزار و نه صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 241,910 ریال امروز دو تیر هزار و چهارصد ساعت 11:40:28 قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/23 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/22 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:42:42 برابر با 2021/06/22 در بازار با نرخ 242,390 دویست و چهل و دو  هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 242,390 ریال امروز یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:42:42 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/22 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/21 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ سی و یک خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:39 برابر با 2021/06/21 در بازار با نرخ 239,190 دویست و سی و نه هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 239,190 ریال امروز سی و یک خرداد هزار و چهارصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/21 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/20 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ سی خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:19 برابر با 2021/06/20 در بازار با نرخ 236,990 دویست و سی و شش هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 236,990 ریال امروز سی خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:42:19 قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/20 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/19 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:13 برابر با 2021/06/19 در بازار با نرخ 242,790 دویست و چهل و دو  هزار و هفتصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 242,790 ریال امروز بیست و نه خرداد هزار و چهارصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/19 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/18 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:22 برابر با 2021/06/18 در بازار با نرخ 244,290 دویست و چهل و چهار هزار و دویست و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 244,290 ریال امروز بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/18 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/17 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:59 برابر با 2021/06/17 در بازار با نرخ 242,550 دویست و چهل و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 242,550 ریال امروز بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/17 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/16 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:27 برابر با 2021/06/16 در بازار با نرخ 240,960 دویست و چهل هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 240,960 ریال امروز بیست و شش خرداد هزار و چهارصد ساعت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/16 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/15 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:37 برابر با 2021/06/15 در بازار با نرخ 240,680 دویست و چهل هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 240,680 ریال امروز بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/15 سه شنبه ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link