price

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:43 برابر با 2022/04/05 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,935,000 دوازده میلیون و نه صد و سی و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز شانزده فروردین هزار …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ ادامه »

قیمت دلار 269,880 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:32:23 برابر با 2022/04/05 در بازار دلار با نرخ 269,880 دویست و شصت و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 269,880 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 269,880 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ ادامه »

قیمت سکه 124,880,881 دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:44 برابر با 2022/04/04 در بازار سکه با نرخ 124,880,881 صد و بیست و چهار میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و هشت صد و هشتاد و یک ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ سکه بهار …

قیمت سکه 124,880,881 دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵ ادامه »

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:58 برابر با 2022/04/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,631,000 دوازده میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ ادامه »

قیمت دلار 269,020 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:43 برابر با 2022/04/04 در بازار دلار با نرخ 269,020 دویست و شصت و نه هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 269,020 ریال امروز در پاساژ افشار پانزده فروردین هزار و چهارصد …

قیمت دلار 269,020 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ ادامه »

قیمت سکه 124,480,052 یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:41 برابر با 2022/04/03 در بازار سکه با نرخ 124,480,052 صد و بیست و چهار میلیون و چهار صد و هشتاد هزار وپنجاه و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه یکشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهارده …

قیمت سکه 124,480,052 یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴ ادامه »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:01:04 برابر با 2022/04/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,527,000 دوازده میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز چهارده فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ ادامه »

قیمت دلار 271,140 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:56 برابر با 2022/04/03 در بازار دلار با نرخ 271,140 دویست و هفتاد و یک هزار و صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 271,140 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده فروردین …

قیمت دلار 271,140 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ ادامه »

قیمت سکه 125,190,691 شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۳

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۳ سیزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:46:05 برابر با 2022/04/02 در بازار سکه با نرخ 125,190,691 صد و بیست و پنج میلیون و صد و نود هزار و ششصد و نود و یک ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ …

قیمت سکه 125,190,691 شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۳ ادامه »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۳

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۱/۱۳ سیزده فروردین هزار و چهارصد و یک ساعت 13:01:49 برابر با 2022/04/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,578,000 دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز سیزده فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۳ ادامه »