gold

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ بیست و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:25 برابر با 2021/08/12 در بازار با نرخ 11,098,000 یازده میلیون و نود و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز بیست و یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:25  11,098,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,797,000 …

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:31 برابر با 2021/08/11 در بازار با نرخ 11,056,000 یازده میلیون و پنجاه و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز بیست مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:31  11,056,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,741,000 چهارده میلیون و هفتصد …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ نوزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05 برابر با 2021/08/10 در بازار با نرخ 10,835,000 ده میلیون و هشت صد و سی و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز نوزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05  10,835,000  ریال قیمت طلای 24 …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ ادامه »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:07 برابر با 2021/08/09 در بازار با نرخ 10,811,000 ده میلیون و هشت صد و یازده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:07  10,811,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,415,000 چهارده میلیون و …

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ ادامه »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29 برابر با 2021/08/08 در بازار با نرخ 10,825,000 ده میلیون و هشت صد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29  10,825,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,434,000 چهارده …

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ ادامه »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19 برابر با 2021/08/07 در بازار با نرخ 10,714,000 ده میلیون و هفتصد و چهارده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19  10,714,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,286,000 چهارده میلیون و دویست …

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ ادامه »

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37 برابر با 2021/08/06 در بازار با نرخ 11,008,000 یازده میلیون و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37  11,008,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,677,000 چهارده میلیون و ششصد و هفتاد …

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ ادامه »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:17 برابر با 2021/08/05 در بازار با نرخ 10,994,000 ده میلیون و نه صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:17  10,994,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,658,000 چهارده …

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:09 برابر با 2021/08/04 در بازار با نرخ 10,957,000 ده میلیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:09  10,957,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,609,000 چهارده …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43 برابر با 2021/08/03 در بازار با نرخ 10,941,000 ده میلیون و نه صد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43  10,941,000  ریال قیمت طلای 24 …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link