gold

قیمت طلا 25,271,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ شش خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:04 برابر با 2023/05/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,271,000 بیست و پنج میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ قیمت خرید طلا امروز شش خرداد هزار …

قیمت طلا 25,271,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۶ ادامه »

قیمت طلا 25,271,562 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2023/05/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,271,562 بیست و پنج میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و پانصد و شصت و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۳/۵ قیمت …

قیمت طلا 25,271,562 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۵ ادامه »

قیمت طلا 25,361,222 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:07 برابر با 2023/05/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,361,222 بیست و پنج میلیون و سیصد و شصت و یک هزار و دویست و بیست و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ قیمت …

قیمت طلا 25,361,222 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۴ ادامه »

قیمت طلا 25,633,285 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2023/05/24 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,633,285 بیست و پنج میلیون و ششصد و سی و سه هزار و دویست و هشتاد و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳ قیمت …

قیمت طلا 25,633,285 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳ ادامه »

قیمت طلا 25,774,819 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:55 برابر با 2023/05/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,774,819 بیست و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار و هشت صد و نونزده ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۳/۲ …

قیمت طلا 25,774,819 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ ادامه »

قیمت طلا 25,642,729 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:54 برابر با 2023/05/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,642,729 بیست و پنج میلیون و ششصد و چهل و دو  هزار و هفتصد و بیست و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ قیمت …

قیمت طلا 25,642,729 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ ادامه »

قیمت طلا 25,518,583 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۱

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:54 برابر با 2023/05/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,518,583 بیست و پنج میلیون و پانصد و هجده هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ قیمت …

قیمت طلا 25,518,583 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ادامه »

قیمت طلا 24,998,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:54 برابر با 2023/05/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,998,000 بیست و چهار میلیون و نه صد و نود و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ قیمت خرید طلا امروز سی اردیبهشت …

قیمت طلا 24,998,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ ادامه »

قیمت طلا 24,998,540 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۹

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 12:01:05 برابر با 2023/05/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,998,540 بیست و چهار میلیون و نه صد و نود و هشت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۲/۲۹ …

قیمت طلا 24,998,540 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۹ ادامه »

قیمت طلا 25,169,034 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:55 برابر با 2023/05/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,169,034 بیست و پنج میلیون و صد و شصت و نه هزار وسی و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ قیمت خرید …

قیمت طلا 25,169,034 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ ادامه »