یزد

قیمت دلار 494,723 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:22 برابر با 2023/09/23 در بازار دلار با نرخ 494,723 چهار صد و نود و چهار هزار و هفتصد و بیست و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ قیمت واقعی دلار 494,723 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 494,723 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ ادامه »

قیمت سکه 278,070,000 جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:19 برابر با 2023/09/22 در بازار سکه با نرخ 278,070,000 دویست و هفتاد و هشت میلیون و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سی و یک شهریور هزار و …

قیمت سکه 278,070,000 جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ ادامه »

قیمت طلا 23,234,863 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:22 برابر با 2023/09/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,234,863 بیست و سه میلیون و دویست و سی و چهار هزار و هشت صد و شصت و سه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا …

قیمت طلا 23,234,863 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ ادامه »

قیمت دلار 493,930 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:33 برابر با 2023/09/22 در بازار دلار با نرخ 493,930 چهار صد و نود و سه هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ قیمت واقعی دلار 493,930 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 493,930 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ ادامه »

قیمت سکه 276,540,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:22 برابر با 2023/09/21 در بازار سکه با نرخ 276,540,000 دویست و هفتاد و شش میلیون و پانصد و چهل هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سی شهریور هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 276,540,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ ادامه »

قیمت طلا 23,244,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:26 برابر با 2023/09/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,244,000 بیست و سه میلیون و دویست و چهل و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ قیمت خرید طلا امروز سی شهریور هزار …

قیمت طلا 23,244,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ ادامه »

قیمت دلار 491,150 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:36 برابر با 2023/09/21 در بازار دلار با نرخ 491,150 چهار صد و نود و یک هزار و صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ قیمت واقعی دلار 491,150 ریال امروز در پاساژ افشار سی شهریور …

قیمت دلار 491,150 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۰ ادامه »

قیمت سکه 276,990,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:23 برابر با 2023/09/20 در بازار سکه با نرخ 276,990,000 دویست و هفتاد و شش میلیون و نه صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و نه …

قیمت سکه 276,990,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ ادامه »

قیمت طلا 23,343,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:28 برابر با 2023/09/20 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,343,000 بیست و سه میلیون و سیصد و چهل و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا 23,343,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ادامه »

قیمت دلار 496,450 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:42 برابر با 2023/09/20 در بازار دلار با نرخ 496,450 چهار صد و نود و شش هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ قیمت واقعی دلار 496,450 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 496,450 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ادامه »