گرگان

قیمت دلار 257,761 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ بیست و یک اسفند هزار و چهارصد ساعت 09:32:26 برابر با 2022/03/12 در بازار دلار با نرخ 257,761 دویست و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و شصت و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 257,761 ریال امروز در پاساژ افشار […]

قیمت دلار 257,761 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 122,110,000 جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیست اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:45:18 برابر با 2022/03/11 در بازار سکه با نرخ 122,110,000 صد و بیست و دو  میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:45:18

قیمت سکه 122,110,000 جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیست اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:00:42 برابر با 2022/03/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,178,218 دوازده میلیون و صد و هفتاد و هشت هزار و دویست و هجده ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز بیست اسفند هزار و

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 256,960 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیست اسفند هزار و چهارصد ساعت 09:31:17 برابر با 2022/03/11 در بازار دلار با نرخ 256,960 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 256,960 ریال امروز در پاساژ افشار بیست اسفند هزار

قیمت دلار 256,960 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 121,320,655 پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:45:49 برابر با 2022/03/10 در بازار سکه با نرخ 121,320,655 صد و بیست و یک میلیون و سیصد و بیست هزار و ششصد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نوزده

قیمت سکه 121,320,655 پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:00:45 برابر با 2022/03/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,090,000 دوازده میلیون و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز نوزده اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:00:45 12,090,000  ریال برای طلای 24

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 257,450 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و چهارصد ساعت 09:31:45 برابر با 2022/03/10 در بازار دلار با نرخ 257,450 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 257,450 ریال امروز در پاساژ افشار نوزده اسفند هزار

قیمت دلار 257,450 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 123,260,233 چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:45:51 برابر با 2022/03/09 در بازار سکه با نرخ 123,260,233 صد و بیست و سه میلیون و دویست و شصت هزار و دویست و سی و سه ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده

قیمت سکه 123,260,233 چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:00:45 برابر با 2022/03/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,374,000 دوازده میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز هجده اسفند هزار و چهارصد ساعت 12:00:45 12,374,000 

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 260,410 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد ساعت 09:31:56 برابر با 2022/03/09 در بازار دلار با نرخ 260,410 دویست و شصت هزار و چهار صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 260,410 ریال امروز در پاساژ افشار هجده اسفند هزار و چهارصد

قیمت دلار 260,410 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن