گرگان

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ سیزده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:09 برابر با 2022/07/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,866,000 سیزده میلیون و هشت صد و شصت و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ قیمت خرید طلا امروز سیزده تیر هزار و […]

قیمت طلا روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 318,640 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ سیزده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:09 برابر با 2022/07/04 در بازار دلار با نرخ 640 ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۳ قیمت واقعی دلار 318,640 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:09 قیمت

قیمت دلار 318,640 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 154,550,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ دوازده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:19 برابر با 2022/07/03 در بازار سکه با نرخ 154,550,000 صد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دوازده تیر هزار و چهارصد و

قیمت سکه 154,550,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ دوازده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:09 برابر با 2022/07/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,475,000 چهارده میلیون و چهار صد و هفتاد و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده تیر هزار و

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 322,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ دوازده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:09 برابر با 2022/07/03 در بازار دلار با نرخ 322,000 سیصد و بیست و دو هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۲ قیمت واقعی دلار 322,000 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده تیر هزار و چهارصد و یک

قیمت دلار 322,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 156,390,000 شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ یازده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:10 برابر با 2022/07/02 در بازار سکه با نرخ 156,390,000 صد و پنجاه و شش میلیون و سیصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یازده تیر هزار و چهارصد و

قیمت سکه 156,390,000 شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ یازده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:14 برابر با 2022/07/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,286,000 چهارده میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ قیمت خرید طلا امروز یازده تیر هزار و چهارصد

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 222,390 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ یازده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:10 برابر با 2022/07/02 در بازار دلار با نرخ 222,390 دویست و بیست و دو هزار و سیصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ قیمت واقعی دلار 222,390 ریال امروز در پاساژ افشار یازده تیر

قیمت دلار 222,390 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 156,020,000 جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:08 برابر با 2022/07/01 در بازار سکه با نرخ 156,020,000 صد و پنجاه و شش میلیون و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز ده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت

قیمت سکه 156,020,000 جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:09 برابر با 2022/07/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,341,117 چهارده میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و صد و هفده ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۴/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰ بیشتر بخوانید »