گرگان

قیمت طلا 34,274,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:39 برابر با 2024/07/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,274,000 سی و چهار میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست […]

قیمت طلا 34,274,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,170 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:31:28 برابر با 2024/07/17 در بازار دلار با نرخ 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۷ قیمت واقعی دلار 579,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,170 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 404,460,953 سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:27 برابر با 2024/07/16 در بازار سکه با نرخ 404,460,953 چهار صد و چهار میلیون و چهار صد و شصت هزار و نه صد و پنجاه و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ نرخ

قیمت سکه 404,460,953 سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,986,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:01:01 برابر با 2024/07/16 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,986,000 سی و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ قیمت خرید

قیمت طلا 33,986,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 580,109 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:24 برابر با 2024/07/16 در بازار دلار با نرخ 580,109 پانصد و هشتاد هزار و صد و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ قیمت واقعی دلار 580,109 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 580,109 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 404,460,000 دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:45:05 برابر با 2024/07/15 در بازار سکه با نرخ 404,460,000 چهار صد و چهار میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و پنج تیر

قیمت سکه 404,460,000 دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 33,986,955 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:02:02 برابر با 2024/07/15 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 33,986,955 سی و سه میلیون و نه صد و هشتاد و شش هزار و نه صد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین

قیمت طلا 33,986,955 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 579,170 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 09:32:32 برابر با 2024/07/15 در بازار دلار با نرخ 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ قیمت واقعی دلار 579,170 ریال امروز در پاساژ افشار بیست

قیمت دلار 579,170 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 403,950,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:46:09 برابر با 2024/07/14 در بازار سکه با نرخ 403,950,000 چهار صد و سه میلیون و نه صد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و چهار تیر

قیمت سکه 403,950,000 یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 34,080,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 12:00:08 برابر با 2024/07/14 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 34,080,000 سی و چهار میلیون و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ قیمت خرید طلا امروز بیست و چهار تیر هزار

قیمت طلا 34,080,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیشتر بخوانید »