نرخ قیمت

قیمت دلار 572,630 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹

قیمت دلار 572,601 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:05 برابر با 2024/02/24 در بازار دلار با نرخ 572,601 پانصد و هفتاد و دو  هزار و ششصد و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ قیمت واقعی دلار 572,601 ریال امروز در پاساژ افشار پنج اسفند هزار […]

قیمت دلار 572,601 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۵ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 332,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:04 برابر با 2024/02/23 در بازار سکه با نرخ 332,880,000 سیصد و سی و دو  میلیون و هشت صد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز چهار اسفند هزار و چهارصد

قیمت سکه 332,880,000 جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,413,887 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:23 برابر با 2024/02/23 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,413,887 بیست و هشت میلیون و چهار صد و سیزده هزار و هشت صد و هشتاد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ قیمت

قیمت طلا 28,413,887 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 571,930 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:12 برابر با 2024/02/23 در بازار دلار با نرخ 571,930 پانصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ قیمت واقعی دلار 571,930 ریال امروز در پاساژ افشار چهار اسفند

قیمت دلار 571,930 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 331,580,923 پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:08 برابر با 2024/02/22 در بازار سکه با نرخ 331,580,923 سیصد و سی و یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار و نه صد و بیست و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ

قیمت سکه 331,580,923 پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,484,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:12 برابر با 2024/02/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,484,000 بیست و هشت میلیون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ قیمت خرید طلا امروز سه اسفند

قیمت طلا 28,484,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 569,620 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:59 برابر با 2024/02/22 در بازار دلار با نرخ 569,620 پانصد و شصت و نه هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ قیمت واقعی دلار 569,620 ریال امروز در پاساژ افشار سه اسفند هزار

قیمت دلار 569,620 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 329,560,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:16 برابر با 2024/02/21 در بازار سکه با نرخ 329,560,000 سیصد و بیست و نه میلیون و پانصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دو اسفند هزار و چهارصد و

قیمت سکه 329,560,000 چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا 28,115,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2024/02/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 28,115,000 بیست و هشت میلیون و صد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ قیمت خرید طلا امروز دو اسفند هزار و چهارصد

قیمت طلا 28,115,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 564,500 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:57 برابر با 2024/02/21 در بازار دلار با نرخ 564,500 پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ قیمت واقعی دلار 564,500 ریال امروز در پاساژ افشار دو اسفند هزار و چهارصد

قیمت دلار 564,500 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن