نرخ امروز

قیمت ارز امروز 2021/07/29 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 برابر با 2021/07/29 در بازار با نرخ 256,755 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 256,755 ریال امروز هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 قیمت […]

قیمت ارز امروز 2021/07/29 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05 برابر با 2021/07/29 در بازار با نرخ 10,957,000 ده میلیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز هفت مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:05  10,957,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,609,000 چهارده

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/28 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:40 برابر با 2021/07/28 در بازار با نرخ 253,957 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و پنجاه و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 253,957 ریال امروز شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:40

قیمت ارز امروز 2021/07/28 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:49 برابر با 2021/07/28 در بازار با نرخ 10,929,000 ده میلیون و نه صد و بیست و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز شش مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:49  10,929,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,572,000 چهارده

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/27 سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 برابر با 2021/07/27 در بازار با نرخ 251,514 دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد و چهارده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 251,514 ریال امروز پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:47 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/07/27 سه شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:10 برابر با 2021/07/27 در بازار با نرخ 10,772,000 ده میلیون و هفتصد و هفتاد و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز پنج مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:10  10,772,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,363,000

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/26 دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:17 برابر با 2021/07/26 در بازار با نرخ 248,267 دویست و چهل و هشت هزار و دویست و شصت و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 248,267 ریال امروز چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:17 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/07/26 دوشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:22 برابر با 2021/07/26 در بازار با نرخ 10,618,000 ده میلیون و ششصد و هجده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز چهار مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:12:22  10,618,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,157,000 چهارده میلیون و صد

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۴ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/07/25 یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:01 برابر با 2021/07/25 در بازار با نرخ 248,367 دویست و چهل و هشت هزار و سیصد و شصت و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 248,367 ریال امروز سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:01 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/07/25 یکشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:28 برابر با 2021/07/25 در بازار با نرخ 10,525,000 ده میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:28  10,525,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,033,000 چهارده میلیون

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن