نرخ امروز

قیمت سکه 147,430,897 پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:42 برابر با 2022/08/11 در بازار سکه با نرخ 147,430,897 صد و چهل و هفت میلیون و چهار صد و سی هزار و هشت صد و نود و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ نرخ سکه بهار آزادی …

قیمت سکه 147,430,897 پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ ادامه »

قیمت طلا 13,610,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:49 برابر با 2022/08/11 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,610,000 سیزده میلیون و ششصد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ قیمت خرید طلا امروز بیست مرداد هزار و چهارصد و یک …

قیمت طلا 13,610,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۰ ادامه »

قیمت دلار 302 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۰

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 برابر با 2022/08/11 در بازار دلار با نرخ 302 سیصد و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۲۰ قیمت واقعی دلار 302 ریال امروز در پاساژ افشار بیست مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:42 قیمت …

قیمت دلار 302 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۰ ادامه »

قیمت سکه 147,880,298 چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ نوزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:41 برابر با 2022/08/10 در بازار سکه با نرخ 147,880,298 صد و چهل و هفت میلیون و هشت صد و هشتاد هزار و دویست و نود و هشت ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ …

قیمت سکه 147,880,298 چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ ادامه »

قیمت طلا 13,540,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ نوزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:47 برابر با 2022/08/10 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,540,000 سیزده میلیون و پانصد و چهل هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ قیمت خرید طلا امروز نوزده مرداد هزار و چهارصد و یک …

قیمت طلا 13,540,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ادامه »

قیمت دلار 319,506 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ نوزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:41 برابر با 2022/08/10 در بازار دلار با نرخ 319,506 سیصد و نوزده هزار و پانصد و شش هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۹ قیمت واقعی دلار 319,506 ریال امروز در پاساژ افشار نوزده مرداد هزار و …

قیمت دلار 319,506 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ادامه »

قیمت سکه 149,210,000 سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:43 برابر با 2022/08/09 در بازار سکه با نرخ 149,210,000 صد و چهل و نه میلیون و دویست و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هجده مرداد هزار و …

قیمت سکه 149,210,000 سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ ادامه »

قیمت طلا 13,681,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:41 برابر با 2022/08/09 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,681,000 سیزده میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ قیمت خرید طلا امروز هجده مرداد هزار …

قیمت طلا 13,681,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ ادامه »

قیمت دلار 319,800 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:47 برابر با 2022/08/09 در بازار دلار با نرخ 319,800 هفتصد و سی و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۸ قیمت واقعی دلار 319,800 ریال امروز در پاساژ افشار هجده مرداد هزار و چهارصد و …

قیمت دلار 319,800 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ ادامه »

قیمت سکه 148,060,973 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:43 برابر با 2022/08/08 در بازار سکه با نرخ 148,060,973 صد و چهل و هشت میلیون و شصت هزار و نه صد و هفتاد و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفده …

قیمت سکه 148,060,973 دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link