نرخ امروز

قیمت ارز امروز 2021/08/08 یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:05 برابر با 2021/08/08 در بازار با نرخ 256,725 دویست و پنجاه و شش هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 256,725 ریال امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:05 قیمت […]

قیمت ارز امروز 2021/08/08 یکشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29 برابر با 2021/08/08 در بازار با نرخ 10,825,000 ده میلیون و هشت صد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29  10,825,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,434,000 چهارده

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/07 شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:44 برابر با 2021/08/07 در بازار با نرخ 255,218 دویست و پنجاه و پنج هزار و دویست و هجده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 255,218 ریال امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:44 قیمت یورو 297,088

قیمت ارز امروز 2021/08/07 شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19 برابر با 2021/08/07 در بازار با نرخ 10,714,000 ده میلیون و هفتصد و چهارده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19  10,714,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,286,000 چهارده میلیون و دویست

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/06 جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 برابر با 2021/08/06 در بازار با نرخ 256,638 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و سی و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 256,638 ریال امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:00 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/08/06 جمعه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37 برابر با 2021/08/06 در بازار با نرخ 11,008,000 یازده میلیون و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37  11,008,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,677,000 چهارده میلیون و ششصد و هفتاد

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:42 برابر با 2021/08/05 در بازار با نرخ 256,582 دویست و پنجاه و شش هزار و پانصد و هشتاد و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 256,582 ریال امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:40:42 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/08/05 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:17 برابر با 2021/08/05 در بازار با نرخ 10,994,000 ده میلیون و نه صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:17  10,994,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,658,000 چهارده

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:04 برابر با 2021/08/04 در بازار با نرخ 256,394 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و نود و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 256,394 ریال امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:41:04 قیمت

قیمت ارز امروز 2021/08/04 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:09 برابر با 2021/08/04 در بازار با نرخ 10,957,000 ده میلیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:09  10,957,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,609,000 چهارده

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن