خمینی شهر

قیمت دلار در بازار خمینی شهر که از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷، همایون شهر و پیش تر از آن سدِه و ماربین نامیده می‌شد به صورت لحظه ای به شرح ذیل مورد داد و ستد واقع گردید.

قیمت طلا خمینی شهر

قیمت طلا خمینی شهر
قیمت دلار خمینی شهر
قیمت ارز خمینی شهر قیمت سکه خمینی شهر

قیمت طلا در خمینی شهر
قیمت طلا در بازار خمینی شهر امروز

قیمت سکه 156,020,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:37 برابر با 2022/06/19 در بازار سکه با نرخ 156,020,000 صد و پنجاه و شش میلیون و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و نه خرداد هزار و […]

قیمت سکه 156,020,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:39 برابر با 2022/06/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,309,000 چهارده میلیون و سیصد و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ قیمت خرید طلا امروز بیست و نه خرداد هزار

قیمت طلا روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 31,800 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:39 برابر با 2022/06/19 در بازار دلار با نرخ 31,800 تومان داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ قیمت واقعی دلار 31,800 تومان امروز در پاساژ افشار بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:39

قیمت دلار 31,800 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 156,030,000 شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:38 برابر با 2022/06/18 در بازار سکه با نرخ 156,030,000 صد و پنجاه و شش میلیون و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هشت خرداد هزار و

قیمت سکه 156,030,000 شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:37 برابر با 2022/06/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,459,000 چهارده میلیون و چهار صد و پنجاه و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ قیمت خرید طلا امروز بیست و

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 317,570 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:37 برابر با 2022/06/18 در بازار دلار با نرخ 317,570 سیصد و هفده هزار و پانصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ قیمت واقعی دلار 757 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و

قیمت دلار 317,570 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 151,380,000 جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:43 برابر با 2022/06/17 در بازار سکه با نرخ 151,380,000 صد و پنجاه و یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هفت خرداد

قیمت سکه 151,380,000 جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:00:54 برابر با 2022/06/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 14,145,884 چهارده میلیون و صد و چهل و پنج هزار و هشت صد و هشتاد و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت دلار 318,840 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 10:31:37 برابر با 2022/06/17 در بازار دلار با نرخ 318,840 سیصد و هیجده هزار و هشتصد و چهل هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۷ قیمت واقعی دلار 318,840 ریال امروز در پاساژ افشار بیست و

قیمت دلار 318,840 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۷ بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 151,350,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 13:45:13 برابر با 2022/06/16 در بازار سکه با نرخ 151,350,000 صد و پنجاه و یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و شش خرداد

قیمت سکه 151,350,000 پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ بیشتر بخوانید »

سبد خرید
میوه خشک کن