قیمت زنده

قیمت زنده طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. قیمت دلار به صورت زنده در بازار توسط کاربران قابل مشاهده است.

قیمت زنده طلا

قیمت زنده طلا قیمت زنده دلار
قیمت زنده ارز قیمت زنده سکه

قیمت زنده
قیمت زنده طلا در بازار امروز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/10 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:32 برابر با 2021/04/10 در بازار با نرخ 243,550 دویست و چهل و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 243,550 ریال امروز بیست و یک فروردین هزار و چهارصد […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/10 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/09 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:07 برابر با 2021/04/09 در بازار با نرخ 244,660 دویست و چهل و چهار هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 244,660 ریال امروز بیست فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:41:07 قیمت یورو

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/09 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/08 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 برابر با 2021/04/08 در بازار با نرخ 244,700 دویست و چهل و چهار هزار و هفتصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 244,700 ریال امروز نوزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:20 قیمت یورو 288,409 دویست

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/08 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/07 چهارشنبه

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:29 برابر با 2021/04/07 در بازار با نرخ 244,620 دویست و چهل و چهار هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار چهارشنبه قیمت دلار 244,620 ریال امروز هجده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:29 قیمت یورو

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/07 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/06 سه شنبه

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:42:59 برابر با 2021/04/06 در بازار با نرخ 245,950 دویست و چهل و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار سه شنبه قیمت دلار 245,950 ریال امروز هفده فروردین هزار و چهارصد ساعت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/06 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/05 دوشنبه

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:26 برابر با 2021/04/05 در بازار با نرخ 244,450 دویست و چهل و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار دوشنبه قیمت دلار 244,450 ریال امروز شانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:43:26 قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/05 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/04 یکشنبه

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:05 برابر با 2021/04/04 در بازار با نرخ 242,990 دویست و چهل و دو  هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار یکشنبه قیمت دلار 242,990 ریال امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:05 قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/04 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/03 شنبه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:58 برابر با 2021/04/03 در بازار با نرخ 249,730 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار شنبه قیمت دلار 249,730 ریال امروز چهارده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:58 قیمت یورو

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/03 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/02 جمعه

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۱۳ سیزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:06 برابر با 2021/04/02 در بازار با نرخ 252,100 دویست و پنجاه و دو  هزار و صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار جمعه قیمت دلار 252,100 ریال امروز سیزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:06 قیمت یورو 294,840 دویست

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/02 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/01 پنجشنبه

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۲ دوازده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 برابر با 2021/04/01 در بازار با نرخ 252,010 دویست و پنجاه و دو  هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار پنجشنبه قیمت دلار 252,010 ریال امروز دوازده فروردین هزار و چهارصد ساعت 11:40:35 قیمت یورو 294,985 دویست و

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/01 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

سبد خرید