قیمت زنده

قیمت زنده طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. قیمت دلار به صورت زنده در بازار توسط کاربران قابل مشاهده است.

قیمت زنده طلا

قیمت زنده طلا قیمت زنده دلار
قیمت زنده ارز قیمت زنده سکه

قیمت زنده
قیمت زنده طلا در بازار امروز

قیمت ارز تاریخ 2021/12/05 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/12/05 در بازار دلار با نرخ 278,720 دویست و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 278,720 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده آذر هزار و […]

قیمت ارز تاریخ 2021/12/05 روز یکشنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 129,990,000 شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:55:16 برابر با 2021/12/04 در بازار سکه با نرخ 129,990,000 صد و بیست و نه میلیون و نه صد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت

قیمت سکه 129,990,000 شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۳

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:17 برابر با 2021/12/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,589,000 دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:17 12,589,000 

قیمت طلا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/04 روز شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/12/04 در بازار دلار با نرخ 273,160 دویست و هفتاد و سه هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 273,160 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/04 روز شنبه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 126,260,000 جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:56:05 برابر با 2021/12/03 در بازار سکه با نرخ 126,260,000 صد و بیست و شش میلیون و دویست و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه جمعه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:56:05

قیمت سکه 126,260,000 جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۲

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:14 برابر با 2021/12/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,589,809 دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و هشت صد و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز دوازده آذر هزار

قیمت طلا روز جمعه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۲ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/03 روز جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:30 برابر با 2021/12/03 در بازار دلار با نرخ 273,240 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 273,240 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده آذر هزار و

قیمت ارز تاریخ 2021/12/03 روز جمعه بیشتر بخوانید »

قیمت سکه 126,030,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:55:21 برابر با 2021/12/02 در بازار سکه با نرخ 126,030,000 صد و بیست و شش میلیون و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:55:21  123,980,000  ریال

قیمت سکه 126,030,000 پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 11:00:12 برابر با 2021/12/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,615,266 دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار و دویست و شصت و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز یازده آذر هزار و

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ بیشتر بخوانید »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/02 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:27 برابر با 2021/12/02 در بازار دلار با نرخ 266,970 دویست و شصت و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 266,970 ریال امروز در پاساژ افشار یازده آذر هزار

قیمت ارز تاریخ 2021/12/02 روز پنجشنبه بیشتر بخوانید »