قیمت روز

قیمت روز طلا ارز سکه و دلار در بازار روز تهران برای مشاهده هر کدام از قیمتها کافیست به صفحه مورد نظر مراجعه نمایید. قیمت دلار در بازار در لیست زیر قابل مشاهده است.

قیمت روز طلا

قیمت روز طلا قیمت روز دلار
قیمت روز ارز قیمت روز سکه

قیمت روز
قیمت روز طلا ارز سکه و دلار در بازار

قیمت طلا 24,790,051 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:23 برابر با 2023/12/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,790,051 بیست و چهار میلیون و هفتصد و نود هزار وپنجاه و یک ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده آذر …

قیمت طلا 24,790,051 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »

قیمت دلار 505,340 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:28 برابر با 2023/12/01 در بازار دلار با نرخ 505,340 پانصد و پنج هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ قیمت واقعی دلار 505,340 ریال امروز در پاساژ افشار ده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 505,340 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »

قیمت سکه 294,110,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:25 برابر با 2023/11/30 در بازار سکه با نرخ 294,110,000 دویست و نود و چهار میلیون و صد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز نه آذر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 294,110,000 پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت طلا 24,867,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:34 برابر با 2023/11/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,867,000 بیست و چهار میلیون و هشت صد و شصت و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ قیمت خرید طلا امروز نه آذر …

قیمت طلا 24,867,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت دلار 505,190 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:26 برابر با 2023/11/30 در بازار دلار با نرخ 505,190 پانصد و پنج هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ قیمت واقعی دلار 505,190 ریال امروز در پاساژ افشار نه آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 505,190 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۹ ادامه »

قیمت سکه 290,960,120 چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:46 برابر با 2023/11/29 در بازار سکه با نرخ 290,960,120 دویست و نود میلیون و نه صد و شصت هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هشت آذر هزار …

قیمت سکه 290,960,120 چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت طلا 24,576,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:37 برابر با 2023/11/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,576,000 بیست و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ قیمت خرید طلا امروز هشت آذر هزار …

قیمت طلا 24,576,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت دلار 505,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:52 برابر با 2023/11/29 در بازار دلار با نرخ 505,050 پانصد و پنج هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۸ قیمت واقعی دلار 505,050 ریال امروز در پاساژ افشار هشت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار 505,050 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۸ ادامه »

قیمت سکه 289,510,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:38 برابر با 2023/11/28 در بازار سکه با نرخ 289,510,000 دویست و هشتاد و نه میلیون و پانصد و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفت آذر هزار و …

قیمت سکه 289,510,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ ادامه »

قیمت طلا 24,354,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:32 برابر با 2023/11/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,354,000 بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ قیمت خرید طلا امروز هفت …

قیمت طلا 24,354,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ ادامه »