طلا

قیمت طلا دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲ دوازده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:48 برابر با 2021/10/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,608,000 یازده میلیون و ششصد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت خرید طلا امروز دوازده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:48  11,608,000  ریال طلا …

قیمت طلا دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۲ ادامه »

قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۱

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۱ یازده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:22:51 برابر با 2021/10/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,670,000 یازده میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت خرید طلا امروز یازده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:22:51  11,670,000  ریال طلا …

قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۱۱ ادامه »

قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰ ده مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:57 برابر با 2021/10/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,645,224 یازده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار و دویست و بیست و چهار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت خرید طلا امروز ده مهر …

قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۷/۱۰ ادامه »

قیمت طلا جمعه ۱۴۰۰/۷/۹

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۷/۹ نه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:00 برابر با 2021/10/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,645,000 یازده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت خرید طلا امروز نه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:00  11,645,000  …

قیمت طلا جمعه ۱۴۰۰/۷/۹ ادامه »

قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۸

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۸ هشت مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:35 برابر با 2021/09/30 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,573,000 یازده میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز هشت مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:35  11,573,000  …

قیمت طلا پنجشنبه ۱۴۰۰/۷/۸ ادامه »

قیمت طلا چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۷

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۷ هفت مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:27 برابر با 2021/09/29 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,513,000 یازده میلیون و پانصد و سیزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز هفت مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:27  11,513,000  ریال طلا …

قیمت طلا چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۷ ادامه »

قیمت طلا سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۶

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:13 برابر با 2021/09/28 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 11,460,739 یازده میلیون و چهار صد و شصت هزار و هفتصد و سی و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز شش …

قیمت طلا سه شنبه ۱۴۰۰/۷/۶ ادامه »

قیمت طلا دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۵

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:45 برابر با 2021/09/27 در بازار دلار امشب با نرخ 11,460,000 یازده میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا چند میشود؟ امروز پنج مهر هزار و چهارصد ساعت 10:20:45  11,460,000  ریال قیمت طلا …

قیمت طلا دوشنبه ۱۴۰۰/۷/۵ ادامه »

قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:07 برابر با 2021/09/26 در بازار دلار امشب با نرخ 11,419,000 یازده میلیون و چهار صد و نونزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا چند میشود؟ امروز چهار مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:07  11,419,000  ریال قیمت طلا …

قیمت طلا یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴ ادامه »

قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۷/۳

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد ساعت 10:21:44 برابر با 2021/09/25 در بازار دلار امشب با نرخ 11,562,429 یازده میلیون و پانصد و شصت و دو  هزار و چهار صد و بیست و نه ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا چند میشود؟ امروز سه مهر هزار …

قیمت طلا شنبه ۱۴۰۰/۷/۳ ادامه »