طلا

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:07 برابر با 2021/08/09 در بازار با نرخ 10,811,000 ده میلیون و هشت صد و یازده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز هجده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:07  10,811,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,415,000 چهارده میلیون و …

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ ادامه »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29 برابر با 2021/08/08 در بازار با نرخ 10,825,000 ده میلیون و هشت صد و بیست و پنج هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز هفده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:29  10,825,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,434,000 چهارده …

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ ادامه »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19 برابر با 2021/08/07 در بازار با نرخ 10,714,000 ده میلیون و هفتصد و چهارده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:11:19  10,714,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,286,000 چهارده میلیون و دویست …

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ ادامه »

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37 برابر با 2021/08/06 در بازار با نرخ 11,008,000 یازده میلیون و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه قیمت طلا امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:37  11,008,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,677,000 چهارده میلیون و ششصد و هفتاد …

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱۵ ادامه »

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:17 برابر با 2021/08/05 در بازار با نرخ 10,994,000 ده میلیون و نه صد و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت طلا امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:17  10,994,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,658,000 چهارده …

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ ادامه »

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:09 برابر با 2021/08/04 در بازار با نرخ 10,957,000 ده میلیون و نه صد و پنجاه و هفت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت طلا امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:09  10,957,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,609,000 چهارده …

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ ادامه »

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43 برابر با 2021/08/03 در بازار با نرخ 10,941,000 ده میلیون و نه صد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت طلا امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:43  10,941,000  ریال قیمت طلای 24 …

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ ادامه »

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:47 برابر با 2021/08/02 در بازار با نرخ 10,978,000 ده میلیون و نه صد و هفتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه قیمت طلا امروز یازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:47  10,978,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,637,000 چهارده …

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۱ ادامه »

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:13 برابر با 2021/08/01 در بازار با نرخ 11,116,000 یازده میلیون و صد و شانزده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه قیمت طلا امروز ده مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:13  11,116,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,821,000 چهارده میلیون و هشت …

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ ادامه »

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:52 برابر با 2021/07/31 در بازار با نرخ 11,121,000 یازده میلیون و صد و بیست و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه قیمت طلا امروز نه مرداد هزار و چهارصد ساعت 11:10:52  11,121,000  ریال قیمت طلای 24 عیار 14,828,000 چهارده میلیون …

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ ادامه »

Shopping Cart

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link