دلار

قیمت ارز تاریخ 2021/12/05 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/12/05 در بازار دلار با نرخ 278,720 دویست و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 278,720 ریال امروز در پاساژ افشار چهارده آذر هزار و …

قیمت ارز تاریخ 2021/12/05 روز یکشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/04 روز شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:31 برابر با 2021/12/04 در بازار دلار با نرخ 273,160 دویست و هفتاد و سه هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 273,160 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده آذر هزار و …

قیمت ارز تاریخ 2021/12/04 روز شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/03 روز جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:30 برابر با 2021/12/03 در بازار دلار با نرخ 273,240 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 273,240 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده آذر هزار و …

قیمت ارز تاریخ 2021/12/03 روز جمعه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/02 روز پنجشنبه

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:27 برابر با 2021/12/02 در بازار دلار با نرخ 266,970 دویست و شصت و شش هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 266,970 ریال امروز در پاساژ افشار یازده آذر هزار …

قیمت ارز تاریخ 2021/12/02 روز پنجشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/12/01 روز چهارشنبه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:18 برابر با 2021/12/01 در بازار دلار با نرخ 289,070 دویست و هشتاد و نه هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 289,070 ریال امروز در پاساژ افشار ده آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:18 …

قیمت ارز تاریخ 2021/12/01 روز چهارشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/30 روز سه شنبه

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:56 برابر با 2021/11/30 در بازار دلار با نرخ 288,800 دویست و هشتاد و هشت هزار و هشت صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 288,800 ریال امروز در پاساژ افشار نه آذر هزار …

قیمت ارز تاریخ 2021/11/30 روز سه شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/29 روز دوشنبه

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد ساعت 10:41:00 برابر با 2021/11/29 در بازار دلار با نرخ 273,700 دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی دوشنبه قیمت واقعی دلار 273,700 ریال امروز در پاساژ افشار هشت آذر هزار و چهارصد ساعت …

قیمت ارز تاریخ 2021/11/29 روز دوشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/28 روز یکشنبه

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:17 برابر با 2021/11/28 در بازار دلار با نرخ 279,740 دویست و هفتاد و نه هزار و هفتصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی یکشنبه قیمت واقعی دلار 279,740 ریال امروز در پاساژ افشار هفت آذر هزار و …

قیمت ارز تاریخ 2021/11/28 روز یکشنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/27 روز شنبه

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:14 برابر با 2021/11/27 در بازار دلار با نرخ 288,177 دویست و هشتاد و هشت هزار و صد و هفتاد و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی شنبه قیمت واقعی دلار 288,177 ریال امروز در پاساژ افشار شش آذر …

قیمت ارز تاریخ 2021/11/27 روز شنبه ادامه »

قیمت ارز تاریخ 2021/11/26 روز جمعه

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:13 برابر با 2021/11/26 در بازار دلار با نرخ 288,080 دویست و هشتاد و هشت هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی جمعه قیمت واقعی دلار 288,080 ریال امروز در پاساژ افشار پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 10:40:13 …

قیمت ارز تاریخ 2021/11/26 روز جمعه ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link