تهران

قیمت سکه 122,620,341 پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۷

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:42 برابر با 2022/01/27 در بازار سکه با نرخ 122,620,341 صد و بیست و دو  میلیون و ششصد و بیست هزار و سیصد و چهل و یک ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه پنجشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز هفت …

قیمت سکه 122,620,341 پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۷ ادامه »

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۷

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 برابر با 2022/01/27 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,289,000 دوازده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه قیمت خرید طلا امروز هفت بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 12,289,000  …

قیمت طلا روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ ادامه »

قیمت دلار 278,610 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۷

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:31:09 برابر با 2022/01/27 در بازار دلار با نرخ 278,610 دویست و هفتاد و هشت هزار و ششصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی پنجشنبه قیمت واقعی دلار 278,610 ریال امروز در پاساژ افشار هفت بهمن هزار و …

قیمت دلار 278,610 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ ادامه »

قیمت سکه 124,470,420 چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۶

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۶ شش بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:46:35 برابر با 2022/01/26 در بازار سکه با نرخ 124,470,420 صد و بیست و چهار میلیون و چهار صد و هفتاد هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه چهارشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز شش …

قیمت سکه 124,470,420 چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۶ ادامه »

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۶

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۶ شش بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 برابر با 2022/01/26 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,504,000 دوازده میلیون و پانصد و چهار هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه قیمت خرید طلا امروز شش بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:43 12,504,000  ریال برای …

قیمت طلا روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ ادامه »

قیمت دلار 277,760 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۶

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۶ شش بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:31:56 برابر با 2022/01/26 در بازار دلار با نرخ 277,760 دویست و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی چهارشنبه قیمت واقعی دلار 277,760 ریال امروز در پاساژ افشار شش بهمن هزار و …

قیمت دلار 277,760 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ ادامه »

قیمت سکه 123,390,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:45:53 برابر با 2022/01/25 در بازار سکه با نرخ 123,390,000 صد و بیست و سه میلیون و سیصد و نود هزار ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه سه شنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز پنج بهمن هزار و چهارصد …

قیمت سکه 123,390,000 سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ ادامه »

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:00:42 برابر با 2022/01/25 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 12,388,000 دوازده میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه قیمت خرید طلا امروز پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت …

قیمت طلا روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ ادامه »

قیمت دلار 279,790 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و چهارصد ساعت 09:32:15 برابر با 2022/01/25 در بازار دلار با نرخ 279,790 دویست و هفتاد و نه هزار و هفتصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دلار کاغذی سه شنبه قیمت واقعی دلار 279,790 ریال امروز در پاساژ افشار پنج بهمن …

قیمت دلار 279,790 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ ادامه »

قیمت سکه 124,620,872 دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ چهار بهمن هزار و چهارصد ساعت 12:46:10 برابر با 2022/01/24 در بازار سکه با نرخ 124,620,872 صد و بیست و چهار میلیون و ششصد و بیست هزار و هشت صد و هفتاد و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت لحظه ای سکه دوشنبه نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز …

قیمت سکه 124,620,872 دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ ادامه »

سبد خرید

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link