بوشهر

قیمت سکه 297,560,000 دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:31 برابر با 2023/12/04 در بازار سکه با نرخ 297,560,000 دویست و نود و هفت میلیون و پانصد و شصت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز سیزده آذر هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 297,560,000 دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ ادامه »

قیمت طلا 25,268,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:21 برابر با 2023/12/04 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,268,000 بیست و پنج میلیون و دویست و شصت و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ قیمت خرید طلا امروز سیزده آذر هزار …

قیمت طلا 25,268,000 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ ادامه »

قیمت دلار 505,010 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:25 برابر با 2023/12/04 در بازار دلار با نرخ 505,010 پانصد و پنج هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۳ قیمت واقعی دلار 505,010 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار 505,010 روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ ادامه »

قیمت سکه 295,520,843 یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:05 برابر با 2023/12/03 در بازار سکه با نرخ 295,520,843 دویست و نود و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار و هشت صد و چهل و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ نرخ سکه بهار آزادی مورخ …

قیمت سکه 295,520,843 یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادامه »

قیمت طلا 25,181,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:28 برابر با 2023/12/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,181,000 بیست و پنج میلیون و صد و هشتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده آذر هزار …

قیمت طلا 25,181,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادامه »

قیمت دلار 504,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:32:57 برابر با 2023/12/03 در بازار دلار با نرخ 504,690 پانصد و چهار هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ قیمت واقعی دلار 504,690 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 504,690 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادامه »

قیمت سکه 295,130,673 شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:30 برابر با 2023/12/02 در بازار سکه با نرخ 295,130,673 دویست و نود و پنج میلیون و صد و سی هزار و ششصد و هفتاد و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز …

قیمت سکه 295,130,673 شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ ادامه »

قیمت طلا 25,171,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:02 برابر با 2023/12/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,171,000 بیست و پنج میلیون و صد و هفتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ قیمت خرید طلا امروز یازده آذر هزار …

قیمت طلا 25,171,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ ادامه »

قیمت دلار 506,202 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:49 برابر با 2023/12/02 در بازار دلار با نرخ 506,202 پانصد و شش هزار و دویست و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ قیمت واقعی دلار 506,202 ریال امروز در پاساژ افشار یازده آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار 506,202 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ ادامه »

قیمت سکه 292,020,000 جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 12:45:06 برابر با 2023/12/01 در بازار سکه با نرخ 292,020,000 دویست و نود و دو  میلیون و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت سکه 292,020,000 جمعه ۱۴۰۲/۹/۱۰ ادامه »