بروجرد

قیمت دلار 0 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۳

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۸/۱۳ سیزده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:49 برابر با 2022/11/04 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۸/۱۳ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار سیزده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:49 قیمت یورو در …

قیمت دلار 0 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۳ ادامه »

قیمت سکه 159,450,472 پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:42 برابر با 2022/11/03 در بازار سکه با نرخ 159,450,472 صد و پنجاه و نه میلیون و چهار صد و پنجاه هزار و چهار صد و هفتاد و دو  ریال داد و ستد شد. قیمت سکه پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ نرخ سکه بهار آزادی …

قیمت سکه 159,450,472 پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ ادامه »

قیمت طلا 13,917,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۲

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:44 برابر با 2022/11/03 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,917,000 سیزده میلیون و نه صد و هفده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ قیمت خرید طلا امروز دوازده آبان هزار و چهارصد و …

قیمت طلا 13,917,000 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ ادامه »

قیمت دلار 334 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۲

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:47 برابر با 2022/11/03 در بازار دلار با نرخ 334 سیصد و سی و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین پنجشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۲ قیمت واقعی دلار 334 ریال امروز در پاساژ افشار دوازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار 334 روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ ادامه »

قیمت سکه 157,020,483 چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ یازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:41 برابر با 2022/11/02 در بازار سکه با نرخ 157,020,483 صد و پنجاه و هفت میلیون و بیست هزار و چهار صد و هشتاد و سه ریال داد و ستد شد. قیمت سکه چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یازده …

قیمت سکه 157,020,483 چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ ادامه »

قیمت طلا 13,930,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ یازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:41 برابر با 2022/11/02 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,930,000 سیزده میلیون و نه صد و سی هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ قیمت خرید طلا امروز یازده آبان هزار و چهارصد و …

قیمت طلا 13,930,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ ادامه »

قیمت دلار 0 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ یازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:42 برابر با 2022/11/02 در بازار دلار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۱/۸/۱۱ قیمت واقعی دلار 0 ریال امروز در پاساژ افشار یازده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:42 قیمت یورو در …

قیمت دلار 0 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ ادامه »

قیمت سکه 153,670,488 سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ ده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:44 برابر با 2022/11/01 در بازار سکه با نرخ 153,670,488 صد و پنجاه و سه میلیون و ششصد و هفتاد هزار و چهار صد و هشتاد و هشت ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ نرخ سکه بهار …

قیمت سکه 153,670,488 سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ ادامه »

قیمت طلا 13,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ ده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:43 برابر با 2022/11/01 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 13,658,000 سیزده میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ قیمت خرید طلا امروز ده آبان هزار …

قیمت طلا 13,658,000 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ادامه »

قیمت دلار 332,510 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ ده آبان هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:50 برابر با 2022/11/01 در بازار دلار با نرخ 332,510 سیصد و سی و دو  هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۱/۸/۱۰ قیمت واقعی دلار 332,510 ریال امروز در پاساژ افشار ده …

قیمت دلار 332,510 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ ادامه »