اهواز

قیمت طلا 26,406,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:54 برابر با 2023/03/22 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 26,406,000 بیست و شش میلیون و چهار صد و شش هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ قیمت خرید طلا امروز دو فروردین هزار و …

قیمت طلا 26,406,000 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲ ادامه »

قیمت دلار 472,859 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:58 برابر با 2023/03/22 در بازار دلار با نرخ 472,859 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و پنجاه و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ قیمت واقعی دلار 472,859 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 472,859 روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲ ادامه »

قیمت سکه 298,010,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:46:16 برابر با 2023/03/21 در بازار سکه با نرخ 298,010,000 دویست و نود و هشت میلیون و ده هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز یک فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت سکه 298,010,000 سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ ادامه »

قیمت طلا 26,406,577 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 12:00:10 برابر با 2023/03/21 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 26,406,577 بیست و شش میلیون و چهار صد و شش هزار و پانصد و هفتاد و هفت ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ …

قیمت طلا 26,406,577 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ ادامه »

قیمت دلار 472,080 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:55 برابر با 2023/03/21 در بازار دلار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ قیمت واقعی دلار 472,080 ریال امروز در پاساژ افشار یک فروردین هزار …

قیمت دلار 472,080 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ ادامه »

قیمت سکه 297,820,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:16 برابر با 2023/03/19 در بازار سکه با نرخ 297,820,000 دویست و نود و هفت میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هشت …

قیمت سکه 297,820,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت طلا 25,998,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:13 برابر با 2023/03/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,998,000 بیست و پنج میلیون و نه صد و نود و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا 25,998,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت دلار 459,880 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:18 برابر با 2023/03/19 در بازار دلار با نرخ 459,880 چهار صد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ قیمت واقعی دلار 459,880 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 459,880 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت سکه 299,800,000 شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:15 برابر با 2023/03/18 در بازار سکه با نرخ 299,800,000 دویست و نود و نه میلیون و هشت صد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هفت اسفند هزار …

قیمت سکه 299,800,000 شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

قیمت طلا 24,232,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:15 برابر با 2023/03/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,232,000 بیست و چهار میلیون و دویست و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا 24,232,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »