اصفهان

قیمت دلار 472,080 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱

قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 09:31:55 برابر با 2023/03/21 در بازار دلار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ قیمت واقعی دلار 472,080 ریال امروز در پاساژ افشار یک فروردین هزار …

قیمت دلار 472,080 روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ ادامه »

قیمت سکه 297,820,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:16 برابر با 2023/03/19 در بازار سکه با نرخ 297,820,000 دویست و نود و هفت میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هشت …

قیمت سکه 297,820,000 یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت طلا 25,998,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:13 برابر با 2023/03/19 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 25,998,000 بیست و پنج میلیون و نه صد و نود و هشت هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ قیمت خرید طلا امروز …

قیمت طلا 25,998,000 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت دلار 459,880 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:18 برابر با 2023/03/19 در بازار دلار با نرخ 459,880 چهار صد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ قیمت واقعی دلار 459,880 ریال امروز در پاساژ …

قیمت دلار 459,880 روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه »

قیمت سکه 299,800,000 شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت سکه امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:15 برابر با 2023/03/18 در بازار سکه با نرخ 299,800,000 دویست و نود و نه میلیون و هشت صد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و هفت اسفند هزار …

قیمت سکه 299,800,000 شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

قیمت طلا 24,232,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت طلا امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:15 برابر با 2023/03/18 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 24,232,000 بیست و چهار میلیون و دویست و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ قیمت خرید طلا امروز بیست …

قیمت طلا 24,232,000 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

قیمت دلار 456,506 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:19 برابر با 2023/03/18 در بازار دلار با نرخ 456,506 چهار صد و پنجاه و شش هزار و پانصد و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ قیمت واقعی دلار 456,506 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 456,506 روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ادامه »

قیمت سکه 287,870,000 جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت سکه امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:45:14 برابر با 2023/03/17 در بازار سکه با نرخ 287,870,000 دویست و هشتاد و هفت میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. قیمت سکه جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ نرخ سکه بهار آزادی مورخ امروز بیست و شش …

قیمت سکه 287,870,000 جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

قیمت طلا 23,147,686 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت طلا امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 12:00:19 برابر با 2023/03/17 در بازار تهران قیمت هر گرم طلا با نرخ 23,147,686 بیست و سه میلیون و صد و چهل و هفت هزار و ششصد و هشتاد و شش ریال داد و ستد شد. قیمت آنلاین طلا جمعه …

قیمت طلا 23,147,686 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

قیمت دلار 456,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و چهارصد و یک ساعت 09:31:25 برابر با 2023/03/17 در بازار دلار با نرخ 456,320 چهار صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت آنلاین جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ قیمت واقعی دلار 456,320 ریال امروز در پاساژ افشار …

قیمت دلار 456,320 روز جمعه تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link